‘เพื่อไทย’ถอยแจก1หมื่นดิจิทัลวอลเล็ตยึดนโยบายแกนนำตั้งรัฐบาล

‘เพื่อไทย’ถอยแจก1หมื่นดิจิทัลวอลเล็ตยึดนโยบายแกนนำตั้งรัฐบาล

‘เพื่อไทย’ถอยแจก1หมื่นดิจิทัลวอลเล็ตยึดนโยบายแกนนำตั้งรัฐบาล บอกต้องพับโครงการก่อน "ทีมเศรษฐกิจเพื่อไทย" ลุยทำงาน ถกปัญหาประเทศต่อเนื่อง เน้นสร้างรายได้ประชาชนทุกกลุ่ม

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะกรรมการเลขานุการและโฆษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทยมีการประชุมคณะกรรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรค พท. นำโดย นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานกรรมการ , นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองประธานกรรมการ , นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ , นายศุภวุฒิ สายเชื้อ , นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ที่ปรึกษา และกรรมการด้านเศรษฐกิจ 

นายเผ่าภูมิ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย ได้หารือเพื่อเดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยประเด็นสำคัญที่เป็นแรงผลักในการขับเคลื่อนประเทศ ใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่
 

1. การส่งออก พรรคเพื่อไทย ให้ความสำคัญกับการหาตลาดใหม่ โดยเน้นที่ตลาดกลุ่มตะวันออกกลาง รวมทั้งการสร้างสินค้าและบริการ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ดูแลค่าค่าเงินบาทให้คงตัว เพื่อส่งเสริมรายได้จากการส่งออกจากประเทศ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศในระยะสั้น

2. การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ หรือ (Foreign direct invesment :  FDI) ต้องดำเนินการด้วยความยืดหยุ่นสูง และมีความชี้เฉพาะในตัว ด้วยมาตรการที่ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของนักลงทุนรายอุตสาหกรรม และนักลงทุนรายประเทศ พร้อมเน้นย้ำไม่มีมาตรการตัดเสื้อโหลให้ทุกคนพึงพอใจ เหมือนอย่างเป็นปัญหาในปัจจุบัน
 

3. หนี้เอสเอ็มอี หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย (NPL) สูงขึ้นคิดเป็น 20% หรือเป็นเอสเอ็มอีจำนวน 1 ใน 5 กำลังประสบปัญหาหนี้ ซึ่งกระทบต่อความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคต พรรคเพื่อไทยมีความหังวลในเรื่องนี้ ดังนั้นนวัตกรรมทางการเงิน และวิศวกรรมทางการเงิน จะเข้ามาตอบโจทย์และแก้ปัญหาเอสเอ็มอี รวมถึงการใช้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐช้อนหนี้จากสถาบันการเงิน เพื่อให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อได้

4. สังคมสูงวัย เป็นปัญหาระยะยาวและระยะสั้นที่ต้องรีบแก้ไข ซึ่งทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยมองใน 2 มิติ คือ ปัญหา และโอกาส โดยในส่วนของปัญหา คือ แรงงานลดลงและผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้รายได้ลดลง รายจ่ายมากขึ้น หากเป็นอย่างนี้ต่อไปหมายความว่ากำลังเดินไปสู่ทางตัน แก้ไขได้ 2 มิติ คือ ต้องเพิ่มจำนวนแรงงาน และอัตราการเกิด และการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้สูงขึ้นและเก่งขึ้น ในส่วนของโอกาส คือ กำลังซื้อจากคนชรา ต้องคิดค้นการสร้างรายได้จากกำลังซื้อกลุ่มนี้ ด้วยศูนย์กลางทางการแพทย์ ศูนย์กลางอาหารออร์แกนิค ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและพำนักระยะยาว

5. ระบบภาษีที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ต้องไม่กระทบต่อภาคการลงทุน และไม่ทำให้เศรษฐกิจหดตัวหรือเดินช้าในระยะยาว ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

โดยประเด็นต่าง ๆ จะนำไปคุยกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อหาจุดลงตัวสำหรับประชาชนทุกคน โดยในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการเปลี่ยนผ่าน ในสัปดาห์หน้า พรรคเพื่อไทยจะพูดคุยในนโยบาย หลัก ยอมรับว่ามีความแตกต่าง ซึ่งต้องหาจุดลงตัว

ส่วนนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ต้องใช้งบประมาณ 560,000 ล้านบาท ในขณะที่นโยบายพรรคแกนนำก็ใช้เงินเท่ากันในนโยบายรัฐสวัสดิการ ซึ่งต้องเป็นไปตามพรรคแกนนำเป็นหลัก ดังนั้น นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ของพรรคเพื่อต้องชะลอไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า เหมือนว่าพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะรีดภาษีมากกว่าการหารายได้เข้าประเทศ นายเผ่าภูมิ กล่าวว่า ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ขอก้าวล่วง ในมิติของนโยบายพรรคการเมืองอื่น เพราะทุกนโยบายมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน นโยบายของพรรคเพื่อไทยเราชัดเจนในนโยบายทุนนิยม ที่มีหัวใจ เศรษฐกิจโตเท่าเทียม