เปิด 3 โรดแมป ‘พิธา’ กระจายอำนาจ ปลดล็อกท้องถิ่น แก้ระเบียบ เลือกตั้งผู้ว่าฯ

เปิด 3 โรดแมป ‘พิธา’ กระจายอำนาจ ปลดล็อกท้องถิ่น แก้ระเบียบ เลือกตั้งผู้ว่าฯ

‘พิธา’ ถก 3 สมาคม อปท. เปิด 3 ‘โรดแมป’ กระจายอำนาจ 100 วันแรกยกเลิก - แก้ระเบียบ มท. ปลดล็อกให้อิสระ 1 ปีทำประชามติยุบส่วนภูมิภาค เปิดทางเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด 4 ปี ถ่ายโอนงาน-เงิน-คนให้ท้องถิ่น 2 แสนล้าน ผู้บริหารท้องถิ่นเฮลั่น พร้อมหนุน นัดจัดเวิร์กชอป 15-16 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2566 ที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล นายวรภพ วิริยะโรจน์ ทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกล รวมทั้งว่าที่ ส.ส.และตัวแทนจากพรรคก้าวไกล ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนโยบายด้านการกระจายอำนาจของพรรคก้าวไกล ร่วมกับสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 3 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมสันนิบาตเทศบาล, สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล

โดยเนื้อหาของการพูดคุยหลักในวันนี้ เป็นการประมวลข้อเสนอจากทั้ง 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ากับข้อเสนอต่างๆ ในนโยบายการกระจายอำนาจของพรรคก้าวไกล พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนกันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของนายพิธา กล่าวว่า วันนี้ตนตั้งใจมารับฟังจากตัวแทน อปท. ทุกคนถึงอุปสรรคในการทำงาน และเป้าหมายที่เราจะทำร่วมกันในอนาคตเพื่อประชาชนได้ เมื่อจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ โดย นายก อปท. ทุกคนทราบดีอยู่แล้ว ว่าอำนาจบริหารท้องถิ่นทุกวันนี้ถูกมัดมือมัดเท้าไว้ อำนาจบริหารทำไม่ได้ด้วยกฎหมาย การเงิน การขาดอำนาจต่อรอง และการตรวจสอบที่ไม่ได้มาจากประชาชน ทั้งหมดนี้นำไปสู่สภาพที่อำนาจการตัดสินใจงบประมาณ 84% อยู่กับส่วนกลาง เหลืออยู่ที่ท้องถิ่นแค่ 16% ตนไม่เคยเห็นประเทศไหนที่เป็นแบบนี้ จะสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้เลย

เปิด 3 โรดแมป ‘พิธา’ กระจายอำนาจ ปลดล็อกท้องถิ่น แก้ระเบียบ เลือกตั้งผู้ว่าฯ

นายพิธา กล่าวอีกว่า เชื่อว่าเป้าหมายที่พวกเราต่างอยากเห็นร่วมกัน ก็คือ การกระจายความเจริญ กระจายอำนาจ กระจายงบประมาณ กระจายบุคลากร และการกระจายภารกิจ ซึ่งพรรคก้าวไกลมีแผนการทั้งในระยะ 100 วันแรก 1 ปีแรก และ 4 ปีแรกของรัฐบาล ที่พรรคก้าวไกลขอนำเสนอเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากทุกคนในวันนี้ กล่าวคือ
    

  • ภายใน 100 วันแรก ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายอำนาจและการทำงานของท้องถิ่น รวมถึงคำสั่ง คสช. 8/2560 เพื่อคืนอำนาจการคัดเลือกบุคลากรให้ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นสามารถทำบริการสาธารณะได้ทั้งหมดยกเว้นที่ห้ามทำ รวมทั้งการแก้ไข พ.ร.บ.แผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ และแก้ไข พ.ร.บ.จัดตั้ง 5 ท้องถิ่น ให้ออกระเบียบการเบิกจ่ายเองได้
  • ภายใน 1 ปีแรก จัดทำประชามติให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารจังหวัด และยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค พร้อมกับการแก้ไข พ.ร.บ.ข้าราชการท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน 
  • ภายใน 4 ปีแรก บรรลุเป้าหมายการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 2 แสนล้านบาทต่อปีภายใน 4 ปี

เปิด 3 โรดแมป ‘พิธา’ กระจายอำนาจ ปลดล็อกท้องถิ่น แก้ระเบียบ เลือกตั้งผู้ว่าฯ  

นายพิธา กล่าวด้วยว่า การกระจายอำนาจคือ การระเบิดพลังทางเศรษฐกิจ 7 พันกว่าลูกพร้อมๆ กัน ผลการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจล้วนแต่บ่งชี้ไปในทางเดียวกันว่า ยิ่งมีการกระจายอำนาจมาก ก็ยิ่งทำให้จีดีพีโตมากขึ้น ยิ่งกระจายอำนาจมากความเหลื่อมล้ำแต่ละภูมิภาคก็ยิ่งลดลง และยิ่งกระจายอำนาจมากการทุจริตก็จะยิ่งลดลง ดังนั้น ความเจริญทางเศรษฐกิจ การลดความเหลื่อมล้ำ และการลดการทุจริต คือ ความสำคัญของการกระจายอำนาจ ซึ่งไม่ใช่แค่สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้น แต่รวมถึงประเทศที่กำลังพัฒนาด้วย ทั้งหมดเป็นสถิติที่มากพอ ที่บ่งชี้ไปในทางเดียวกันว่าการทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจ งบประมาณ และบุคลากรเพียงพอ จะนำไปสู่การระเบิดพลังทั้งทางเศรษฐกิจ การลดความเหลื่อมล้ำ และการลดการทุจริตไปได้พร้อมกัน

“ไม่มีอะไรท้าทายเกินความคาดหวังของประชาชน การกระจายอำนาจมีทั้งสิ่งที่ทำได้โดยรวดเร็ว มีทั้งสิ่งที่ทำได้อย่างรวดเร็ว และต้องรอบคอบ และมีสิ่งที่ต้องอาศัยส่วนร่วมจากประชาชน มีเรื่องที่รัฐบาลทำได้เลย มีเรื่องที่ต้องทำประชามติ และบางเรื่องต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญ ทั้งหมดนี้ผมมั่นใจว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจและสบายใจร่วมกัน ว่าการกระจายอำนาจไม่ใช่เรื่องสุดโต่ง แต่เป็นสิ่งที่จะนำความเจริญมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทย และประเทศไทย” นายพิธา กล่าว

เปิด 3 โรดแมป ‘พิธา’ กระจายอำนาจ ปลดล็อกท้องถิ่น แก้ระเบียบ เลือกตั้งผู้ว่าฯ

ทั้งนี้ หลังการประชุม ตัวแทนจากทั้งพรรคก้าวไกลและ 3 สมาคม อปท. ได้หารือกำหนดวันและแผนการจัดทำเวิร์กชอปร่วมกัน ระหว่างตัวแทน อปท. และพรรคก้าวไกล เพื่อประมวลข้อเสนอจากทั้งสองฝ่ายเข้ามาร่วมกัน โดยเฉพาะในการเพิ่มเติมข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไข และยกเลิกระเบียบต่างๆ ของส่วนกลาง ให้ครอบคลุมทุกมิติของการเปลี่ยนผ่านสู่การกระจายอำนาจ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 15-16 มิ.ย. 2566

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์