“ประยุทธ์” ให้กำลังใจ เครือข่ายเยาวชนต้านโกง อวยพร ขอให้ทำภารกิจสำเร็จ

“ประยุทธ์” ให้กำลังใจ เครือข่ายเยาวชนต้านโกง อวยพร ขอให้ทำภารกิจสำเร็จ

“นายกฯ” ให้กำลังใจเครือข่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริต ในกิจกรรมเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนต่อต้านการทุจริตพื้นที่เขตทุ่งครุ หวังเครือข่ายเยาวชนเป็นกำลังสำคัญ ส่งต่อความรู้ ความคิด สร้างจิตสำนึก “คนไทย ไม่ยอมรับ ไม่เพิกเฉยและจะไม่ทนต่อการทุจริต”

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (29 พ.ค. 2566) เวลา 09.30 น.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวคำปราศรัยผ่านวีดิทัศน์“นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจเครือข่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริต” ในโอกาสกิจกรรมเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ต่อต้านการทุจริตในพื้นที่เขตทุ่งครุ จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนเขตทุ่งครุ

โอกาสนี้ “นายกฯ”  กล่าวให้กำลังใจ เครือข่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริต และชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด และเสียสละเวลาของเยาวชนของชาติทุกคน เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของพลังทางสังคม สร้างคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองอีกทั้งเป็นพลเมืองคุณภาพในการช่วยขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นมากกว่าหน้าที่ของคนไทยทุกคน แต่เป็นจิตสำนึกขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี และทรงพลัง แสดงให้เห็นว่าเมล็ดพันธุ์แห่งค่านิยมและจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ที่รัฐบาลพยายามปลูกฝังมาโดยตลอด และต่อเนื่องนั้นได้เจริญงอกงามและแข็งแรง ทั้งในความคิดและการกระทำ ท่ามกลางเด็กและเยาวชนของชาติแล้ว ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สภาพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเครือข่ายเยาวชนในเขตอื่นๆ จะร่วมเป็นกำลังสำคัญในการส่งต่อความรู้ ความคิดและสร้างจิตสำนึก “คนไทย ไม่ยอมรับ ไม่เพิกเฉย และจะไม่ทนต่อการทุจริต” ทั้งในลักษณะ เรียกรับ และเสนอให้ เพื่ออำนวยความสะดวก โดยปฏิเสธไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

นายกรัฐมนตรีกล่าวในตอนท้ายว่า ขอเป็นส่วนหนึ่ง และเป็นแรงสนับสนุน ให้เครือข่ายเยาวชนต่อต้านทุจริต ประสบความสำเร็จภารกิจสำคัญนี้ และขออวยพรให้ทุกคนมีกำลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็ง และใช้กำลังความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมตลอดจนขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ