‘พิธา’ส่งหนังสือเชิญสมาคมอบจ.-ถกกระจายอำนาจ 1 มิ.ย.นี้

‘พิธา’ส่งหนังสือเชิญสมาคมอบจ.-ถกกระจายอำนาจ 1 มิ.ย.นี้

‘พิธา’ส่งหนังสือเชิญสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย หารือ "กระจายอำนาจ" เพื่อปลดล็อกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นัดหมาย 1 มิ.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคก้าวไกลออกหนังสือ ส่งถึงนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย “ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนโยบายด้านการกระจายอำนาจ” เข้าร่วมประชุมในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.

โดยหนังสือระบุว่า เนื่องจากนโยบายด้านการกระจายอำนาจสำคัญที่สุดของพรรคก้าวไกลประการหนึ่ง คือ เรื่องการกระจายอำนาจปลดล็อกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพรรคก้าวไกลจะดำเนินการโดยทันทีที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จ

ในการนี้เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
‘พิธา’ส่งหนังสือเชิญสมาคมอบจ.-ถกกระจายอำนาจ 1 มิ.ย.นี้