"ศ.ป.ป.ส.-เครือข่าย" ยื่น จม.ถึง "ส.ว." ไม่โหวตคนคิดแก้ม.112เป็นนายกฯ

"ศ.ป.ป.ส.-เครือข่าย" ยื่น จม.ถึง "ส.ว." ไม่โหวตคนคิดแก้ม.112เป็นนายกฯ

"ศ.ป.ป.ส.-เครือข่าย"ยื่นจม. ถึง "พรเพชร" เรียกร้อง "ส.ว." ไม่โหวต คนคิดแก้ ป.อาญา ม.112 เป็นนายกฯ ชี้ใน MOU มีความแอบแฝง-ซ่อนเร้น

ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน  (ศ.ป.ป.ส.)  นำโดย นายอานนท์ กลิ่นแก้ว  พร้อมด้วยกลุ่มกระทิงแดงไทยพิทักษ์ กลุ่มศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกบูลลี่ ทางสังคมออนไลน์ ศชอ. กลุ่มนักรบเลือดสีน้ำเงินปกป้องราชบัลลังก์ เข้ายื่นหนังสือต่อ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ผ่าน นายวุฒิชัย วงศ์เมธีสุเมธ ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา เพื่อขอให้ ส.ว. ไม่โหวตให้กับพรรคที่ต้องการแก้ไข หรือยกเลิก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 

 

 

ทั้งนี้ จดหมายของกลุ่ม ศ.ป.ป.ส. ระบุถึงกังวลใจเกี่ยวกับนโยบายของพรรคก้าวไกลที่จะยกเลิกประมวลกฎหมายมาตรา 112 แม้ 8 พรรคร่วมรัฐบาลที่ลง MOU ระบุว่าภารกิจของรัฐบาลที่จะไม่กระทบต่อรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพ ผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ก็ตาม แต่ข้อความในเอ็มโอยู ข้อที่1 ระบุว่าฟื้นฟูประชาธิปไตย รวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนให้เร็วที่สุดโดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งตนมองว่ามีความหมายที่เป็นนัยยะแอบแฝงซ่อนเร้น  ศ.ป.ป.ส. ไม่ไว้วางใจให้กลุ่มบุคคลที่มีทัศนคติ ไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

"ขอวอนให้ ส.ว.ผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาเลือกแต่งตั้งให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐสภา โหวตชื่อแคนดิเดตนายกฯรัฐมนตรีด้วยตัวเอง โดยคำนึงถึง3 สถาบันหลัก ของชาติเป็นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด และตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเป็นหลัก” จดหมายของ ศ.ป.ป.ส. ระบุ