ส.ว.สมชาย โพสต์ "เค้าลางยุบพรรค" ปูดไลน์หลุด "อาจารย์ผู้นำตัวจริง" ครอบงำ

ส.ว.สมชาย โพสต์ "เค้าลางยุบพรรค" ปูดไลน์หลุด "อาจารย์ผู้นำตัวจริง" ครอบงำ

ส.ว.สมชาย โพสต์จับตา "เค้าลางยุบพรรค" ปูดไลน์หลุด "อาจารร์ผู้นำตัวจริง" ถูกตัดสิทธิการเมือง สั่งส.ส.เขียนเอ็มโอยู แก้ม.112

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊คระบุว่า #เค้าลางหายนะ #ครอบงำยุบพรรค #กกต.รู้หรือยัง การเก็บอาการไม่อยู่ของอาจารย์ท่านผู้นำพรรคตัวจริง น่าจะส่อเค้าลางถึงขั้นอาจถูกยุบพรรค #หายนะแล้ว!!!

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมือง ระบุชัดเจนว่า มาตรา 28 ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลที่มิใช่สมาชิก กระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ ชี้นำ พรรค ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

และมาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำชี้นำทั้งทางตรงและทางอ้อม…เช่นกัน

การสั่งการหลายเรื่องราวต่อเนื่องทัังในที่ลับและที่แจ้งแบบเก็บอาการไม่อยู่ ของอาจารย์ท่านผู้นำพรรคนั้น ทำให้เห็นการควบคุม ครอบงำและชี้นำพรรคการเมืองหนึ่งอย่างชัดเจนมาก ปรากฎเค้าลางหายนะ ดังนี้

1. พฤติกรรมและแชทหลุดไลน์ในการสั่งการในกลุ่มสสของพรรคต่างกรรมต่างวาระมากมาย ทั้งการสั่งให้ ส.ส. ไปประกันตัวผู้ต้องหา112 การสั่งการให้ส.ส.เสนอร่างแก้ไขมาตรา 112 เข้าสภาหรือการชี้นำไม่พอใจเรื่อง MOU หรือสั่งการให้ยึดเก้าอี้ประธานสภาไว้ให้ได้ฯลฯ

2. ตรวจสอบยืนยันแล้วอาจารย์ท่านผู้นำพรรคนั้นถูกตัดสิทธิการเมือง จึงไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค การควบคุม ครอบงำ ชี้นำพรรคดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมีโทษจำคุกตามมาตรา 108 คือจำคุกตั้งแต่ 5-10 ปี มีโทษปรับตั้งแต่1แสน - 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ด้วย

3. พรรคการเมืองที่ยินยอมให้ควบคุมครอบงำ ชี้นำ ตามมาตรา 28 มีความผิดตามมาตรา 92 (3) ถ้ากรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งกรณีนี้คือ (3) กระทำการฝ่าฝืนตามมาตรา 28 ให้คณะกรรมการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคการเมืองนั้น
 

 

ส.ว.สมชาย โพสต์ "เค้าลางยุบพรรค" ปูดไลน์หลุด "อาจารย์ผู้นำตัวจริง" ครอบงำ