ปชป.ยื้อโหวต “หน.พรรค” รอกกต.รับรอง24ส.ส."เฉลิมชัย" ลั่นไร้ดีลลับ

ปชป.ยื้อโหวต “หน.พรรค” รอกกต.รับรอง24ส.ส."เฉลิมชัย" ลั่นไร้ดีลลับ

พรรคประชาธิปัตย์ ยื้อโหวต “หัวหน้าพรรค” รอกกต.รับรอง24ส.ส. “ราเมศ” ยันไม่เกิน13ก.ค.รู้ชื่อผู้นำพรรคคนใหม่ เผย"เฉลิมชัย" ลั่นไร้ดีลจับขั้ว

ที่พรรคประชาธิปัตย์นายราเมศ รัตนเชวง รักษาการโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.)ชุดรักษาการว่า ที่ประชุมได้มีการหารือ เรื่องแรกในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อพรรคการเมือง คือการสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ขณะนี้มีประชาชนสมัครสมาชิกทั่วประเทศแล้ว89,180คน ทั้งนี้หลังจากที่มีการแก้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)พรรคการเมือง ปรับลดค่าบำรุงพรรคเป็น20 บาทเชื่อว่าจะมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

2.ที่ประชุมรับทราบกรณีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลาออกจากหัวหน้าพรรค โดยขั้นตอนต่อไปจะมีการเลือกตั้งหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน60 วันตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง 

ปชป.ยื้อโหวต “หน.พรรค” รอกกต.รับรอง24ส.ส."เฉลิมชัย" ลั่นไร้ดีลลับ

ทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ตามข้อบังคับข้อที่32 ในอดีตจะต้องเปิดให้มีการหยั่งเสียงเบื้องต้น เหมือนดังเช่นเมื่อครั้งที่ที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลาออก

แต่ขณะนี้เรามีกลไกประจำจังหวัดและสาขาพรรค ที่ประชุมจึงเสนอให้มีการยกเว้นข้อบังคับข้างต้น แต่ยังยืนยันที่จะรับฟังสมาชิกทุกท่าน โดยหลังจากนี้พรรคจะมีการเรียกประชมุใหญ่วิสามัญซึ่งวันนั้นก็จะมีสมาชิกทั่วประเทศเข้าร่วมอยู่แล้ว 

นายราเมศยังกล่าวว่า ที่ประชุมกก.บห.ชุดรักษาการ ได้มีการกำหนดองค์ประชุมในการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยองค์ประชุมสำคัญที่สุดคือ ว่าที่ส.ส.ที่ผ่านการเลือกตั้งทั้ง24คน

ดังนั้นจึงเห็นควรให้รอคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)มีการรับรองก่อน โดยจะให้องค์ประชุมหลักเป็นในส่วนของส.ส.ที่ผ่านการเลือกตั้งล่าสุด70% 

ในส่วนอื่นๆยังเป็นไปในข้อบังคับพรรคทุกประการ เช่น จะต้องมีกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ อดีตหัวหน้าพรรค อดีตรัฐมนตรี อดีตผู้ว่ากทม. ที่จะร่วมเป็นองค์ประชุม 30 % โดยหลังจากนี้จะมีการประชุมเพื่อกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมอีกครั้ง

นายราเมศ ยังกล่าวว่า การประชุมกก.บห.ชุดรักษาการครั้งนี้ยังไม่ใช่นัดสุดท้าย แต่หลังจากกกต.มีการรับรองส.ส. จะมีการประชุมอีกครั้งเพื่อกำหนดวันในเรื่องวันที่ชัดเจนอีกครั้งซึ่งหากนับกำหนด60วันหลังจากนายจุรินทร์ลาออก จะต้องมีการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ภายในวันที่ 13ก.ค.นี้  แต่หากกกกต.รับรองผลเร็วการเลือกหัวหน้าพรรคก็อาจจะเร็วขึ้น

ปชป.ยื้อโหวต “หน.พรรค” รอกกต.รับรอง24ส.ส."เฉลิมชัย" ลั่นไร้ดีลลับ

เมื่อถามว่า การที่ยกเว้นข้อบังคับในเรื่องการหยั่งสียงเป็นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหรือไม่ นายราเมศกล่าวว่า ในอดีตแข่งขันตามระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องธรรมดา แต่เมื่อเลือกเสร็จก็จบ ยืนยันว่าเหตุผลที่ยกเว้นข้อบังคับมาจากว่าขณะนี้เรามาสมาชิกพรรครวมถึงกลไกแต่ละจังหวัดที่เพียงพออยู่แล้ว ย้ำว้าเรายังเห็นความสำคัญของสมาชิก

นายราเมศยังกล่าวว่า ที่ประชุมยังได้มีการพูดคุยผลการเลือกตั้ง แต่ยังไม่ได้ลกลึกในรายละเอียดเพียงแต่ให้กำลังใจกัน หลังจากประชุมกก.บห. ก็จะมีการประชุมว่าที่ส.ส.เพื่อที่จะขับเคลื่อนการทำงานภายใต้ระบบรัฐสภาต่อไป  

ปชป.ยื้อโหวต “หน.พรรค” รอกกต.รับรอง24ส.ส."เฉลิมชัย" ลั่นไร้ดีลลับ

ย้ำว่าในที่ประชุมยังไม่มีการให้ความเห็นประเด็นร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล หรือ ลงมติเลือกนายกฯคนไหน การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้มติพรรค 

เช่นเดียวกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยพูดคุยติดต่อประสานงานเรื่องตั้งรัฐบาลกับใครทั้งสิ้น ข่าวที่ออกไปเป็นการบิดเบือนเพื่อดิสเครดิตพรรค

ขณะเดียวกันท่านยังพูดในหลักการ “คำไหนคำนั้น” เมื่อตัวเลขไม่ถึงตามที่ท่านประกาศไว้ก็ต้องดำเนินการตามนั้น แต่ในส่วนของสมาชิก ยังเชื่อในหลักการว่าท่านยังรักพรรคประชาธิปัตย์และยังต้องการคำปรึกษาจากท่านรวมถึงผู้อาวุโสอีกหลายท่านที่มีประสบการซึ่งเราก็ดำเนินการมาโดยตลอด