ประชุมกก.บห.ปชป. "จุรินทร์" ขอบคุณสมาชิก หวังฟื้นศรัทธาในอนาคต

ประชุมกก.บห.ปชป. "จุรินทร์" ขอบคุณสมาชิก หวังฟื้นศรัทธาในอนาคต

พรรคประชาธิปัตย์จัดการประชุม "กก.บห." ชุดรักษาการ"จุรินทร์" ขอบคุณสมาชิก หวังฟื้นศรัทธาสถาบันการเมืองในอนาคต

ที่พรรคประชาธิปัตย์จัดประชุมพรรครักษาการกรรมการบริการ(กก.บห) โดยนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ อดีตหัวหน้าพรรคเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง อาทินายเฉลิมชัย ศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรค นายนิพนธ์บุญญามณี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายสาธิต ปิตุเตชะ  นายเดชอิตถ์ ขาวทอง รักษาการรักษาการรองหัวหน้าพรรค เป็นต้น

ประชุมกก.บห.ปชป. "จุรินทร์" ขอบคุณสมาชิก หวังฟื้นศรัทธาในอนาคต

ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระนายจุรินทร์ กล่าวขอบคุณอดีตหัวหน้าพรรค รวมถึงสมาชิกทุกคน ทั้งเลขาธิการพรรค กก.บห. คณะทำงานทุกชุด ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อ รวมทั้งสาขาพรรคตัวแทนจังหวัดสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั่วทั้งประเทศที่ได้ช่วยกันปฎิบัติภารกิจในช่วงการเลือกตั้งอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ประชุมกก.บห.ปชป. "จุรินทร์" ขอบคุณสมาชิก หวังฟื้นศรัทธาในอนาคต

ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรตนในฐานะหัวหน้าพรรคก็ถือโอกาสขอบคุณทุกคนที่ได้ทุ่มเทพลังทั้งหมดทั้งแรงกายแรงใจในการช่วยกันทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังทั้งหมดด้วยความซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง

และขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาและหวังว่าในอนาคตพรรคประชาธิปัตย์จะได้รับการเลือกตั้งอีกต่อไปในฐานะสถาบันการเมืองหนึ่งของประเทศ

ประชุมกก.บห.ปชป. "จุรินทร์" ขอบคุณสมาชิก หวังฟื้นศรัทธาในอนาคต