"ส.ว.วุฒิพันธุ์" ปัดมือประสาน ส.ว.-ก้าวไกล โหวตเลือก "พิธา" นายกฯ

"ส.ว.วุฒิพันธุ์" ปัดมือประสาน ส.ว.-ก้าวไกล โหวตเลือก "พิธา" นายกฯ

"วุฒิพันธุ์" แถลงการณ์โชว์จุดยืนโหวตเลือก แคนดิเดตนายกฯ จากพรรค ชนะเลือกตั้ง ได้ ส.ส.มากสุด ปัดเป็นมือประสาน ส.ว.-ก้าวไกล หนุน "พิธา"

นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ส.ว. ให้สัมภาษณ์ต่อจุดยืนการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภา ตามรายชื่อที่พรรคการเมืองซึ่งได้รับเลือกตั้ง เป็น ส.ส.มากที่สุด เสนอต่อที่ประชุม เพราะการทำงานของตนนั้นคิดถึงบ้านเมือง ความสมานฉันท์ และหลักการประชาธิปไตย

 

 

เมื่อถามว่าได้รับการประสานจากทีมงานพรรคก้าวไกลต่อการลงมติเลือกนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกฯของพรรคก้าวไกลหรือไม่ นายวุฒิพันธุ์ กล่าวว่า ตนไม่ได้รับการประสาน หรือ พูดคุย แต่สิ่งที่ตนแสดงจุดยืนนั้นเป็นมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง อีกทั้งตลอดช่วงการทำงานตนรับราชการเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณคำนึงถึงหลักการที่ถูกต้อง และคำนึงถึงบ้านเมือง ซึ่งเป็นตามหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา

 

 

 

“ผมไม่เลือกข้าง ไม่เลือกขั้ว หากใครได้เสียงเกินครึ่ง ถือเป็นความชอบธรรม ตามหลักการประชาธิปไตย ผมมไม่ได้เลือกว่าต้องเป็นคุณพิธา เท่านั้น หากใครได้เสียงข้างมาก เสนอ นายกอ นายขอ นายคคอ ผมต้องสนับสนุน” นายวุฒิพันธุ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นายวุฒิพันธุ์ ออกจดหมายเปิดผนึก เพื่อแสดงจุดยืนต่อการโหวตเลือกนายกฯต่อที่ประชุมรัฐสภา ระบุว่า

 

“การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 14 พฤษภาคม ลุล่วงไปด้วยดี โดยมีประชาชนทุกช่วงวัยไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนมากเป็นประวัติการณ์ นับเป็นปรากฎการณ์ที่น่าชื่นใจอย่างยิ่ง ผลการเลือกตั้งอย่างไม่ เป็นทางการ บ่งขี้ว่าพรรคก้าวไกล ได้รับคะแนนนิยมมากที่สุด และมีผู้สมัครได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ตามครรลองแห่งหลักการตามระบอบประชาธิปไตย

“พรรคการเมืองที่มีจำนวน ส.ส. มากที่สุด ย่อมได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาล และหัวหน้าพรรค หรือ ผู้มีรายชื่อเป็นแคนติเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีพรรคการเมืองที่มี จำนวน ส.ส. มากที่สุด ย่อมมีความเหมาะสะที่สุดที่จะได้รับการสนับสนุนให้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี ผมในฐานะส.ว.  เคยมีประสบการณ์ปฎิบัติงานสำคัญ รับใช้ซาติบ้านเมืองมาตลอดช่วงชีวิตของการรับราชการ เคยต้องขมขื่นกับความแตกแยกขัดย้งในบ้านเมือง ขอถือโอกาสนี้แสดงเจตนารมย์ ภายใต้สิทธิ ส.ว. ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา 272  สนับสนุนให้แคนติเดตนายกรัฐมนตรี ในบัญชีพรรคการเมือง ที่มีจำนวน ส.ส. มากที่สุด ใต้ทำหน้าที่ นายกรัฐมนตรี”  แถลงการณ์ของนายวุฒิพันธุ์ ระบุ

"ส.ว.วุฒิพันธุ์" ปัดมือประสาน ส.ว.-ก้าวไกล โหวตเลือก "พิธา" นายกฯ

แถลงการณ์ดังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า  เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งความสมานฉันท์ในบ้านเมือง และธำรงไว้ซึ่งหลักการตามระบอบประชาธิปไตยตลอดจนสอดคล้องกับฉันหามติของมหาชน ที่ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อ 14 พฤษภาคม 2566 ลงชื่อ นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา(อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)