ผลการเลือกตั้ง 2566 จ.แม่ฮ่องสอน 'พลังประชารัฐ-ประชาธิปัตย์' แบ่งพรรคละ 1 เขต

ผลการเลือกตั้ง 2566 จ.แม่ฮ่องสอน 'พลังประชารัฐ-ประชาธิปัตย์' แบ่งพรรคละ 1 เขต

ผลการเลือกตั้ง 2566 อย่างไม่เป็นทางการ พื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน "พลังประชารัฐ-ประชาธิปัตย์" แบ่งพรรคละ 1 เขต

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผลการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 2 เขต มีผู้มาใช้สิทธิ 147,925 คน คิดเป็น 81.75% จากผู้มีสิทธิ 180,959 คน ซึ่งผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ และประชาธิปัตย์ แบ่งพรรคละ 1 เขต ด้วยคะแนน 33,530 คะแนน คิดเป็น 22.67% และคะแนน 32,813 คะแนน คิดเป็น 22.18% ตามลำดับ

ผลการเลือกตั้ง 2566 ทั้ง 2 เขตเลือกตั้งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • เขตเลือกตั้งที่ 1 นายปกรณ์ จีนาคำ พรรคพลังประชารัฐ
  • เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสมบัติ ยะสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์

 

หมายเหตุ: ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ได้ผ่านการตรวจสอบของ กปน. จนท.บันทึกข้อมูล และอนุกรรมการประจำอำเภอ/เขตเลือกตั้งในเบื้องต้นแล้ว