เนชั่นโพล ชี้ เลือกตั้ง 66 เสรีนิยมแลนด์สไลด์ จับตา เพื่อไทย-ก้าวไกล กวาด ส.ส.

เนชั่นโพล ชี้ เลือกตั้ง 66 เสรีนิยมแลนด์สไลด์ จับตา เพื่อไทย-ก้าวไกล กวาด ส.ส.

หลังปิดหีบ เลือกตั้ง 66 เนชั่นโพล ชี้เสรีนิยมแลนด์สไลด์ จับตา 2 พรรค เพื่อไทย-ก้าวไกล กวาด ส.ส.

ปิดหีบ เลือกตั้ง 66 หลัง17.00 น. เนชั่นโพล ชี้เสรีนิยมแลนด์สไลด์ จับตา 2 พรรค เพื่อไทย-ก้าวไกล กวาด ส.ส.

ท่านเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคใด ผลสำรวจ เนชั่นโพล ระบุว่า 

 • เพื่อไทย 32.6%
 • ก้าวไกล 29.7%
 • ประชาธิปัตย์ 10.4
 • รวมไทยสร้างชาติ 7.9%
 • พลังประชารัฐ 5.7%
 • ไทยสร้างไทย 2.6
 • ชาติไทยพัฒนา 2.5
 • เสรีรวมไทย 2.3%
 • ชาติพัฒนากล้า 1.5%
 • พรรคอื่นๆ 5%

เนชั่นโพล ชี้ เลือกตั้ง 66 เสรีนิยมแลนด์สไลด์ จับตา เพื่อไทย-ก้าวไกล กวาด ส.ส.

ท่านเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต สังกัดพรรคใด ผลสำรวจ เนชั่นโพล ระบุว่า

 • เพื่อไทย 32.6%
 • ก้าวไกล 29.4%
 • ประชาธิปัตย์ 10.5%
 • ภูมิใจไทย 6%
 • รวมไทยสร้างชาติ 7.8%
 • พลังประชารัฐ 5.7%
 • ไทยสร้างไทย 2.6%
 • ชาติไทยพัฒนา 2.5
 • เสรีรวมไทย 2.3%
 • ชาติพัฒนากล้า 1.5%
 • พรรคอื่นๆ 5%

เนชั่นโพล ชี้ เลือกตั้ง 66 เสรีนิยมแลนด์สไลด์ จับตา เพื่อไทย-ก้าวไกล กวาด ส.ส.

ทั้งนี้ ผลการประเมินผลที่นั่งของแต่ละพรรคที่คำนวนจาก 2,707 ตัวอย่าง ของประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกช่วงอายุ จังหวัด ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศในช่วงโค้งสุดท้ายของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผ่านเทคโนโลยีสำรวจความเห็นสาธารณะของ SPUxD-vote 

ทั้งนี้ ช่วงคะแนนและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น อาจเกิดจากความแตกต่างของกระแสและการปฏิบัติการในพื้นที่ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ รวมถึงความคลาดเคลื่อนของการนับคะแนน ปริมาณของบัตรเขย่ง ฯลฯ