ครอบครัวลักษณวิศิษฏ์ น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อวีระ

ครอบครัวลักษณวิศิษฏ์ น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อวีระ

ครอบครัวลักษณวิศิษฏ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อวีระ พร้อมกล่าวสดุดี เป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว สอนให้เป็นพลเมืองดี และทำประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมือง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพ นายวีระ ลักษณวิศิษฏ์ บิดาของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ เมรุวัดเหมืองประชาราม อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

มีนายชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธี และพระเทพปัญญาโมลีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

 

นายจุรินทร์ ในฐานะบุตรชายคนโตของนายวีระ เป็นตัวแทนของ ครอบครัวลักษณวิศิษฏ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม และเป็นเกียรติอันสูงสุด แก่ผู้วายชนม์ และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ นายวีระ พร้อมกล่าวไว้อาลัย ผู้เป็นบิดาเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งนายวีระ เป็นผู้นำครอบครัวที่ดี มีเมตตา กรุณา มีคุณธรรมให้ความห่วงใย ดูแล และอบรมสั่งสอน บุตร-ธิดา ให้เป็นคนดี ให้การศึกษาที่ดี ทำให้ลูกทุกคน เป็นพลเมืองดีประกอบสัมมาอาชีพ อันสุจริต เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ให้แก่สังคม และชาติบ้านเมือง อีกทั้งยังสั่งสอนให้ลูกหลานรู้จักการเสียสละ และความกตัญญู 

การสูญเสียนายวีระ ถือเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของ ครอบครัวลักษณวิศิษฏ์ แต่คุณงามความดีที่นายวีระได้ทำไว้ จนเป็นแบบอย่างของครอบครัว และจะเป็นอนุสรณ์อันงดงามที่จารึก และประทับอยู่ในใจของสมาชิกครอบครัว ลักษณวิศิษฏ์ และญาติสนิท มิตรสหาย ตลอดไป

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์