กกต. จับมือ iLaw จัดทำคลิปเกี่ยวกับการแจ้งเหตุกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

กกต. จับมือ iLaw จัดทำคลิปเกี่ยวกับการแจ้งเหตุกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

กกต. จับมือ iLaw แจ้งเหตุการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง พร้อมจัดทำคลิปเผยแพร่ เกี่ยวกับการแจ้งเหตุ แจ้งข้อมูล เบาะแส เงินรางวัล และการคุ้มครองพยาน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 นายยิ่งชีพ  อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ได้เข้าพบ ร้อยตำรวจเอก มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นผู้ประสานงานกับ iLaw เกี่ยวกับการแจ้งเหตุการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้
 

เพื่อสัมภาษณ์และจัดทำคลิปเผยแพร่เกี่ยวกับการแจ้งเหตุ แจ้งข้อมูล เบาะแสการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เงินรางวัล และการคุ้มครองพยาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับ iLaw เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม