"กนก"ชูนโยบายการศึกษา"ไม่ใช่แค่เรียนฟรี" แนะเปลี่ยนสาระวิชา-วิธีการสอน

"กนก"ชูนโยบายการศึกษา"ไม่ใช่แค่เรียนฟรี" แนะเปลี่ยนสาระวิชา-วิธีการสอน

รองหน.พรรคชาติไทยพัฒนา ชี้เรียนฟรี ไม่สามารถประกันคุณภาพนักเรียนดีขึ้นได้ แนะต้องเปลี่ยนสาระวิชา-วิธีการสอน-ทุ่มเทเสียสละ เตือนอย่าเลือกเพราะลด-แลก-แจก-แถม กับนโยบายการศึกษา แต่ควรเลือกพรรคที่เข้าใจอย่างแท้จริง

นายกนก วงษ์ตระหง่าน  เลขานุการและกรรมการคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์  รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา  กล่าวถึงนโยบายการศึกษากับการเลือกตั้ง 14 พค.2566ว่าปัญหาการศึกษาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข คือคุณภาพการเรียนการสอน ที่จะทำให้นักเรียนเรียนจบแล้ว “ทำงานเป็น มีงานทำ มีรายได้ มีความมั่นคงในชีวิต และมีความสุข” ซึ่งนโยบายการเรียนฟรี แจกอุปกรณ์การเรียน แจกอินเตอร์เน็ต ฯลฯไม่สามารถประกันว่าจะทำให้คุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพนักเรียนดีขึ้นได้

นายกนกกล่าวว่า คุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพนักเรียนจะเกิดขึ้นได้ 1)เมื่อครูเปลี่ยนสาระวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและตลาดแรงงาน

2)เมื่อครูเปลี่ยนวิธีการสอนที่สามารถทำให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาเป็น และทำงานเป็น

3)เมื่อครูรักนักเรียน ที่ทุ่มเทเสียสละมากพอที่จะให้นักเรียนมองเห็นและเข้าใจคุณค่าของความรัก ความเสียสละ และความดี ของครู จนนำไปปฏิบัติตามด้วยตัวเอง

ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ควรเลือกด้วยเกณฑ์ว่าพรรคใดให้ แจก แถม อะไรเกี่ยวกับการศึกษามากกว่ากัน แต่ควรจะเลือกด้วยเกณฑ์ว่าพรรคใดเข้าใจปัญหาการศึกษาจริง และมีวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นจริง และที่สำคัญ คือพรรคใดมีทีมการศึกษาที่จะแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพนักเรียนได้มากกว่ากัน

"การตัดสินใจเลือกพรรคใดเป็นสิทธิของท่าน แต่ต้องไม่ลืมว่า อนาคตคุณภาพลูกหลานของท่านจะเป็นไปตามพรรคที่ท่านเลือก"นายกนกกล่าวย้ำ