"สุพันธุ์"เปิดใจลงสนามการเมือง-แคนดิเดตนายกฯ อาสาแก้หนี้-เสริมแกร่งSMEs

"สุพันธุ์"เปิดใจลงสนามการเมือง-แคนดิเดตนายกฯ อาสาแก้หนี้-เสริมแกร่งSMEs

"สุพันธุ์"เปิดใจลงสนามการเมือง-แคนดิเดตนายกฯ ชี้ไทยสร้างไทยตอบโจทย์ ขออาสาแก้หนี้-เสริมแกร่งSMEs ตั้งเป้าว่าจะเพิ่ม GDP ของ SMEs ให้ถึง 50% ใน3ปี

หลังจากที่พรรคไทยสร้างไทยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) และมีมติเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยสร้างไทย  3 คน ประกอบด้วย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี และน.ต. ศิธา ทิวารี 

นายสุพันธุ์ได้กล่าวถึงการตัดสินใจลงมาเล่นการเมืองครั้งนี้ว่า เป็นเพราะตนมาจากภาคเอกชน จึงมีความเข้าใจถึงความยากลำบากของการทำธุรกิจในไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เพราะตนมาจากรายย่อย จึงอยากจะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว กอปรกับเห็นว่าพรรคไทยสร้างไทยและคุณหญิงสุดารัตน์ มีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนจึงตัดสินใจลงมาสู่สนามการเมือง

"สิ่งที่ผมจะสามารถแสดงความจริงใจนั่นก็คือการเข้ามาแก้หนี้ให้กับคนไทย เพราะปัจจุบันไทยมีหนี้ครัวเรือนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และ หนี้สาธารณะก็สูงเช่นกัน นอกจากนี้ยังตั้งใจที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ SMEs ไทย เพราะในโลกปัจจุบันที่เกิดสงครามการค้าระหว่างโลกสองขั้วจะทำให้ทุกประเทศต้องหันมาพึ่งพาตนเองมากขึ้น และ SMEs เป็นคำตอบในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน โดยตั้งเป้าว่าจะเพิ่ม GDP ของ SMEs ให้ถึง 50% ในสามปี "นายสุพันธุ์ระบุ

ปัจจุบัน นายสุพันธุ์ ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ เคยเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถึง 3 สมัย เคยเป็นประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC)  เคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปี 2557 ด้วยตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังเคยเป็นผู้ปลุกปั้นบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ที่เป็นบริษัทด้านสิ่งพิมพ์ และ Security Printing ที่ใหญ่ที่สุดในไทย และ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าสินค้าไอทีรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยทั้งสองบริษัทได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และการคืนประโยชน์ให้สังคมระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยทั้งสองบริษัทมีจุดเริ่มต้นมาจากร้านเครื่องเขียนเล็กๆ ที่ย่านสวนมะลิ 

ในแวดวงธุรกิจนายสุพันธุ์  เคยดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2561 -  พ.ศ. 2563 และ พ.ศ.2563 – พ.ศ.2565, ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council)(ABAC) พ.ศ. 2565, ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564, กรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ พ.ศ.2562-พ.ศ.2566, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ.2562 – 2565, กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559 – พ.ศ.2565, กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2557 – พ.ศ. 2565, กรรมการธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560, กรรมการและที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พ.ศ.2553 - พ.ศ.2554, ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พ.ศ.2544 - พ.ศ.2548 เป็นต้น

ขณะเดียวกัน นายสุพันธุ์ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยซิตี้ สหรัฐอเมริกา, วิทยาการจัดการบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช