"ชาติไทยพัฒนา" เปิดอาวุธลับโกยคะแนน คนสหกรณ์ฯ ผ่านไอเดียตั้งสหกรณ์ชทพ.

"ชาติไทยพัฒนา"  เปิดอาวุธลับโกยคะแนน คนสหกรณ์ฯ ผ่านไอเดียตั้งสหกรณ์ชทพ.

ชทพ. ตั้ง3มือเศรษฐกิจ นั่งรองหัวหน้า "ชาติชาย" เผยอาวุธลับ โกยคะแนน ดึง แกนนำสหกรณ์ฯ ร่วมทัพ พร้อมเผยไอเดียทำแบรนด์ติดปาก ตั้งสหกรณ์ร้านค้าชทพ. ทุกชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคชาติไทยพัฒนา จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2566 และปฐมนิเทศชี้แจงนโยบายและข้อกฎหมายเลือกตั้ง กับ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    และ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยมีแกนนำพรรค อาทิ  นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา, นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค , นายจองชัย เที่ยงธรรม แกนนำพรรคเข้าร่วมพร้อมว่าที่ผู้สมัครส.ส.และสมาชิกพรรคเข้าร่วม

 

ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวสมาชิกพรรคได้เลือกและเห็นชอบ ให้  นายชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์,  นายกนก วงษ์ตระหง่าน เลขานุการและกรรมการ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์  และ นายสันติ กีระนันทน์ กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค

 

จากนั้นนายวราวุธ กล่าวชี้แจงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง โดยย้ำถึงนโยบายของพรรคที่ต้องการแก้ปัญหาและสร้างความยั่งยืนให้ประเทศและประชาชน นอกจากนโยบายด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมแล้ว สิ่งที่จะต้องดำเนินการคือ  ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ผ่านการเดินตามรอยเท้าของนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกฯ ที่เคยทำไว้ ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) รวมถึง กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ผ่านการเติมงบลงทุนให้ อบต. ที่ได้งบลงทุนไม่ถึง  10 ล้านบาท ให้ได้ 10 ล้านบาท เพื่อให้นำไปพัฒนาพื้นที่ ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงิน

"เราไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการลด แลก แจก แถม เพราะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริง การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงคือ ไปรับฟังปัญหาแล้วแปรสภาพมาเป็นแนวทางแก้ไข และไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบขายผ้าเอาหน้ารอด ทิ้งปัญหาไว้ให้คนรุ่นหลัง  การเลือกตั้งครั้งถัดไป ซึ่งหมายถึงอีก 2ปี หรืออีกกี่ปีจากนี้ไป ถ้านโยบายเราไม่สำเร็จ เราจะทำอยู่ เพราะเราไม่ได้ทำเพื่อหาเสียงไปวันๆ เราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้คนรุ่นต่อไปมองเห็นความหวังในประเทศ เห็นโอกาสที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ”นายวราวุธ กล่าว

 

นายวราวุธ ยังกล่าวถึงการแต่งตั้งนายชาติชาย นายกนก และนายสันติ เป็นรองหัวหน้าพรรคว่า การมาของ 3 คนนี้ เมื่อผนวกกับผู้ใหญ่ที่อยู่ในพรรค ทำให้จากนี้ไปขอให้จับตาดูพรรคชาติไทยพัฒนา เพราะเรากำลังพัฒนา จะก้าวทีละก้าว  

"ชาติไทยพัฒนา"  เปิดอาวุธลับโกยคะแนน คนสหกรณ์ฯ ผ่านไอเดียตั้งสหกรณ์ชทพ.

ขณะที่นายกนก กล่าวขยายความต่อนโยบายเกษตรกรรายได้สูง ผ่านการสร้างระบบน้ำ เพิ่มแหล่งน้ำบาดาลให้กับเกษตรกร นอกจากนั้นในประเด็นการลดค่าไฟฟ้าเพื่อการเกษตรกร จะทำได้ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาลูปท็อป นอกเเหนือจากการส่งเสริมเกษตรกรผ่านพันธุ์ข้าวและปุ๋ยที่มีคุณภาพ ต้องสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา ต่อยอด เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

ทางด้านนายชาติชาย กล่าวถึงนโยบายเพื่อกลุ่มฐานรากและผู้มีรายได้น้อย คือสร้างอาชีพหลัก สร้างอาชีพเสริม รวมถึงยกระดับชุมชนต้นแบบ สร้างตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อแต่ละพื้นที่มีแพลตฟอร์มค้าขาย เช่น หนึ่งตำบล หนึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ เพื่อกระจายพื้นที่การขายจากชุมชน สู่ต่างประเทศ และต่างจังหวัด รวมถึงสร้างช่องทางให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ นอกจากนั้นคือ  การสร้างความรู้ให้คนฐานราก ผ่านระบบบัญชี การค้า 

 

นายชาติชาย กล่าวถึงประเด็นแก้ปัญหาเศรษฐกิจ  ผ่านนโยบายสหกรณ์ไทย เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งนี้ ประเทศไทยมี  6,000 สหกรณ์ทั่วประเทศ และสมาชิกกว่า11 ล้านคน และมีคนที่เกี่ยววข้องรวม 33  ล้านคนโดยพบว่ามีเงินหมุนเวียนในสหกรณ์จำนวนมาก ซึ่งสามารถนำมาใช้พัฒนาชุมชนได้ เช่น การตั้งสหกรณ์ร้านค้าชุมชน , สหกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร เมื่อมีรายได้ มีกำไรสามารถปันผลให้สมาชิกได้

 

 

นายชาติชาย ก่าวด้วยวว่า อาวุธลับของพรรค คือการสร้างสหกรณ์ไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมี พล.ท.วีระ วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วย ดังนั้นผมเชื่อว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พรรคได้คะแนนในการเลือกตั้งรอบนี้” นายชาติชาย กล่าว

 

 

 

ขณะที่ พล.ท.วีระ กล่าวว่า ตนมีโยบายที่จะทำให้พรรคชาติไทยพัฒนเป็นที่รู้จัก ติดปากของคนทุกชุมชนและทั่วประเทศ ผ่านการสร้างสหกรณ์ชุมชน คือ   สหกรณ์ร้านค้าพรรคชาติไทยพัฒนา ให้ประชาชนในเป็นสมาชิก โดยจ่ายเงิน 10 - 20 บาท สามารถเป็นสมาชิกได้ 

 

“ผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้พรรคชาติไทยพัฒนติดตลาด ติดปากทุกหย่อมหญ้าทำได้ทันที ผมพ้อร้มช่วย ไม่ต้องแก้กฎหมาย ใน 11 ล้านคนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ กำลังรอว่าพรรคจะมีนโยบายอย่างไร ออกนนโยบายสนับสนุนพัฒนาสหกรณ์​ทีมงานของผมะช่วย เมื่อเขาเห็น รับประกันคะแนนหลักล้านคะแนนจะได้แน่นอน” พล.ท.วีระ กล่าาว