โชว์สมบัติ 8 ส.ส.พ้นเก้าอี้ “ธนกร” 6.5 ล้าน ฮือฮา “คารม” รายได้จากแชร์ 1.7 ล้าน

โชว์สมบัติ 8 ส.ส.พ้นเก้าอี้ “ธนกร” 6.5 ล้าน ฮือฮา “คารม” รายได้จากแชร์ 1.7 ล้าน

เปิดกรุทรัพย์สิน 8 ส.ส.พ้นเก้าอี้ “ธนกร” 6.5 ล้านบาท ไขก๊อก พปชร.ซบ รทสช. “กานต์กนิษฐ์” 157 ล้านบาท ย้ายไปเพื่อไทย “เก่ง การุณ” 157 ล้านบาท ฮือฮา “คารม” อดีต ส.ส.ก้าวไกล แจ้งมีรายได้จากแชร์ 1.7 ล้าน ส่วน “พล.อ.กนิษฐ์” พ้น ส.ว. 28.6 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณี ส.ส. กรณีพ้นจากตำแหน่ง รวม 8 ราย และกรณี ส.ว.พ้นจากตำแหน่ง 1 ราย ได้แก่

นายธนกร  วังบุญคงชนะ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พ้นจากตำแหน่ง 19 มกราคม 2566

แจ้งสถานะว่า “หย่า” เมื่อ 14 ก.ค. 2553 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 6,551,271 บาท ได้แก่ เงินฝาก 750,059 บาท เงินลงทุน 197,462 บาท ที่ดิน 1 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6 แสนบาท ยานพาหนะ 2.9 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 4.5 แสนบาท มีหนี้สิน 1,285,537 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินเป็นเงินฝาก 153,749 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 970,309 บาท จากเงินเดือน 849,648 บาท เงินประจำตำแหน่ง 117,661 บาท ค่าเบี้ยประชุม 3,000 บาท มีรายจ่ายรวม 1,562,783 บาท

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายธนกร แจ้งถือครองสร้อยคอทองคำ 5 บาท พร้อมพระเลี่ยมทอง 1 รายการ มูลค่า 2.5 แสนบาท นาฬิกา Patek Philippe Nautilus 1 รายการ มูลค่า 1 แสนบาท แหวนเพชร 1 รายการ 1 แสนบาท

โดยนายธนกร หรือ “แด๊ก” คือลูกหม้อ “กลุ่มสามมิตร” โดยปี 2562-2563 เป็นเลขานุการ รมว.คลัง ปี 2563-2564 เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ปี 2564-2565 เป็นโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี และช่วงปี 2565 เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันนายธนกร ย้ายไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)

นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ อดีต ส.ส.กทม. พปชร. พ้นจากตำแหน่ง 11 มกราคม 2566

แจ้งสถานะว่าหย่า เมื่อ 19 ก.ค. 2565 แจ้งมีทรัพย์สิน 89,250,926 บาท ได้แก่ เงินฝาก 14,293,627 บาท เงินลงทุน 2,631,608 บาท ที่ดิน 5,510,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 39,666,666 บาท สิทธิและสัมปทาน 5,055,525 บาท ทรัพย์สินอื่น 11,198,000 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 67,104 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 10,895,500 บาท เป็นที่ดิน 6,695,500 บาท และสิทธิและสัมปทาน 4.2 ล้านบาท

แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,393,827 บาท เป็นเงินเดือน 1,362,720 บาท ดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคาร 31,107 บาท มีรายจ่ายรวม 1,059,500 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีรายได้รวม 3.6 ล้านบาท เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรจากบิดา มีรายจ่ายรวม 800,688 บาท

ปัจจุบัน น.ส.กานต์กนิษฐ์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย

นายการุณ  โหสกุล อดีต ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย พ้นจากตำแหน่ง 19 มกราคม 2566

แจ้งสถานะว่าหย่า เมื่อ 25 ก.พ. 2562 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 157,182,889 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,626,122 บาท เงินลงทุน 3,470,000 บาท ที่ดิน 42 แปลง ในพื้นที่ จ.สระบุรี และเขตดอนเมือง กทม. 113,628,100 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 24.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 4,310,000 บาท ทรัพย์สินอื่น เป็นอาวุธปืน 4 กระบอก และเครื่องประดับ นาฬิกา รวมมูลค่า 9,190,000 บาท มีหนี้สิน 22,495,819 บาท มีรายได้รวม 1,362,720 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 1,345,416 บาท 

ปัจจุบันนายการุณ ย้ายไปสังกัดพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.)

นายเกษมสันต์  มีทิพย์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พ้นจากตำแหน่ง 15 ธันวาคม 2565

แจ้งมีทรัพย์สิน 11,292,948 บาท ได้แก่ เงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 52,948 บาท ที่ดิน 4 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 9.5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 2,490,000 บาท มีหนี้สิน 3,801,410 บาท 

ส่วนนางนิดา มีทิพย์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 2,229,400 บาท ได้แก่ เงินฝาก 484,818 บาท เงินลงทุน 315,690 บาท ยานพาหนะ 1,175,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 253,891 บาท มีหนี้สิน 1,648,360 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 293,740 บาท 

รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 13,816,089 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 5,449,770 บาท

  • ฮือฮา “คารม” อดีต ส.ส.ก้าวไกล แจ้งมีรายได้จากแชร์ 1.7 ล้าน

นายคารม  พลพรกลาง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พ้นจากตำแหน่ง 15 ธันวาคม 2565

แจ้งมีทรัพย์สิน 24,800,515 บาท ได้แก่ เงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 145,219 บาท ที่ดิน 8,780,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 14 ล้านบาท ยานพาหนะ 7.2 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 855,296 บาท มีหนี้สิน 15,190,404 บาท แจ้งมีรายได้รวม 4,347,732 บาท ในจำนวนนี้แจ้งรายได้จากการทำนา 2563-2565 รวม 121,554 บาท พร้อมระบุว่า ได้จดทะเบียนเป็นเกษตรกร มีรายได้จากการทำนา และเงินชดเชยจากรัฐบาล นอกจากนี้ยังแจ้งมีรายได้จากการเล่นแชร์ ระหว่างปี 2563-2565 รวม 1.7 ล้านบาท (เปียร์ครั้งละ 1 แสนบาท มือละ 200,000 บาท จำนวน 100 มือ)

ส่วนนางปภารัต พลพรกลาง คู่สมรส มีทรัพย์สิน 10,573,008 บาท ได้แก่ เงินฝาก 864,855 บาท ที่ดิน 6 แสนบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8 ล้านบาท ยานพาหนะ 1 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 108,152 บาท มีหนี้สิน 695,000 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 35,373,523 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 15,884,404 บาท

โชว์สมบัติ 8 ส.ส.พ้นเก้าอี้ “ธนกร” 6.5 ล้าน ฮือฮา “คารม” รายได้จากแชร์ 1.7 ล้าน

นางพิชชารัตน์  เลาหพงศ์ชนะ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. พ้นจากตำแหน่ง 3 มกราคม 2566

แจ้งมีทรัพย์สิน 42,654,596 บาท ได้แก่ เงินสด 1.2 ล้านบาท เงินฝาก 1,635,911 บาท เงินลงทุน 9,668,684 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 11.7 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 18,450,000 บาท มีหนี้สิน 562,185 บาท มีรายได้รวม 1,362,720 บาท มีรายจ่ายรวม 1,350,000 บาท

ส่วนนายชูรัฐ เลาหพงศ์ชนะ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 131,696,847 บาท ได้แก่ เงินสด 1.5 ล้านบาท เงินฝาก 305,544 บาท เงินลงทุน 92,131,302 บาท ที่ดิน 1.5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5.3 ล้านบาท ยานพาหนะ 5 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 7 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 29,060,000 บาท มีหนี้สิน 24,142,964 บาท มีรายได้รวม 2,028,000 บาท มีรายจ่ายรวม 1 ล้านบาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 655,931 บาท 

รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 175,007,375 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 24,705,150 บาท

นายพีรเดช  คำสมุทร อดีต ส.ส.เชียงราย พรรคก้าวไกล พ้นจากตำแหน่ง 15 ธันวาคม 2565

แจ้งมีทรัพย์สิน 7,182,233 บาท ได้แก่ เงินฝาก 47,643 บาท เงินลงทุน 1,152,146 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4,726,700 บาท ยานพาหนะ 885,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 71,792 บาท ทรัพย์สินอื่น 299,000 บาท มีหนี้สิน 272,567 บาท ส่วนนางศิตาภา คำสมุทร คู่สมรส มีทรัพย์สิน 233,741 บาท ได้แก่ เงินฝาก 131,186 บาท สิทธิและสัมปทาน 102,555 บาท มีหนี้สิน 13,898 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สิน 7,416,025 บาท มีหนี้สิน 286,465 บาท

นายวีระกร  คำประกอบ อดีต ส.ส.นครสวรรค์ พปชร. พ้นจากตำแหน่ง 10 มกราคม 2566

แจ้งมีทรัพย์สิน 268,726,152 บาท ได้แก่ เงินฝาก 51,752,902 บาท เงินลงทุน 38 บาท ที่ดิน 203,428,210 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 107,200,000 บาท ยานพาหนะ 1,630,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 8 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 4,115,000 บาท มีหนี้สิน 30,600 บาท

ส่วนนางวิไล คำประกอบ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 35,786,604 บาท ได้แก่ เงินฝาก 15,519,843 บาท เงินลงทุน 6,440,761 บาท ที่ดิน 2,226,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 1.6 ล้านบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สิน 404,512,757 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 30,600 บาท

  • ส.ว.กนิษฐ์ พ้นเก้าอี้มี 28.6 ล้าน

พล.อ.กนิษฐ์  ชาญปรีชญา อดีต ส.ว. พ้นจากตำแหน่ง 9 มกราคม 2566

แจ้งมีทรัพย์สิน 12,028,657 บาท ได้แก่ เงินฝาก 167,917 บาท เงินลงทุน 3,007,385 บาท ที่ดิน 1.6 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4,520,000 บาท ยานพาหนะ 2,150,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 7,160 บาท ทรัพย์สินอื่น 373,176 บาท มีหนี้สิน 203,019 บาท

ส่วน น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ คู่สมรสไม่ได้จดทะเบียน อยู่กินกันฉันสามีภริยา มีทรัพย์สิน 16,650,642 บาท ได้แก่ เงินฝาก 617,796 บาท ที่ดิน 6.4 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2.8 ล้านบาท ยานพาหนะ 6 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 643,614 บาท ทรัพย์สินอื่น 4,206,069 บาท มีหนี้สิน 1,383,162 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 28,679,300 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,586,181 บาท