พรรค - กองเชียร์เช็กเลย! กทม.ไฟเขียว 16 สถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง 66

พรรค - กองเชียร์เช็กเลย! กทม.ไฟเขียว 16 สถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง 66

ปี่ กลอง การเมืองโหมระรัว! พรรคการเมือง - กองเชียร์เช็กเลย "ชัชชาติ" ลงนาม กทม.ไฟเขียว เปิด 16 สถานที่ ตั้งเวทีปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง 66

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2566  นายชัชชาติ   สิทธิพันธ์ุ  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ได้ลงนามออกประกาศกรุงเทพมหานคร  เรื่องกำหนดสถานที่สำหรับการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  โดยระบุว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดสถานที่สำหรับการปราศรัยหาเสียงแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานคร และสำหรับพรรคการเมือง  จำนวน 16 แห่งประกอบด้วย 

1.ลานคนเมือง  เขตพระนคร 

2. สวนจตุจักร เขตจตุจักร 

3. สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร  

4. อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย 

5. สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 

6. สวนเสรีไทย  เขตบึงกุ่ม 

7. สวนพระนคร เขตลาดกระบัง 

8. สวนพัฒนาภิรมย์  เขตประเวศ

9.สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน 

10. สวนสาธารณะหน้าเดอะ มอลล์ บางแค  เขตบางแค 

11. บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) เขตธนบุรี 

12. สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 8  เขตบางพลัด 

13. สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด 

14. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ 

15. ศูนย์ฝึกกีฬาบางกอกอารีน่า  เขตหนองจอก 

16. สถานที่แห่งอื่นๆ ตามที่หัวหน้าหน่วยงานผู้ซึ่งดูแลรับผิดชอบสถานที่พิจารณาเห็นสมควร

พรรค - กองเชียร์เช็กเลย! กทม.ไฟเขียว 16 สถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง 66

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ตั้งหลักเกณฑ์ในการขอใช้สถานที่เพื่อเป็นเวทีปราศรัย ว่าจะต้องเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต หรือพรรคการเมืองที่จะส่งผู้สมัคร ให้ยื่นคำร้องต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสถานที่นั้นๆ ในวัน และเวลาราชการโดยต้องยื่นคำร้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และผู้ยื่นคำร้องขอใช้สถานที่จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเวทีในการปราศรัยหาเสียงมาเอง ซึ่งกรุงเทพมหานคร จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ และหากเกิดความเสียหายในการใช้สถานที่จัดเวทีปราศรัยหาเสียงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดส่วนหลักเกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่กำหนด   โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พรรค - กองเชียร์เช็กเลย! กทม.ไฟเขียว 16 สถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง 66

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์