“พิพัฒน์”ชูพักหนี้-พักดอกเบี้ย 3 ปีกล่อมคนใต้เลือกภูมิใจไทย

“พิพัฒน์”ชูพักหนี้-พักดอกเบี้ย 3 ปีกล่อมคนใต้เลือกภูมิใจไทย

“พิพัฒน์”ชูพักหนี้-พักดอกเบี้ย 3 ปีกล่อมคนใต้เลือกภูมิใจไทย แบ่งพื้นที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4 คลัสเตอร์ มั่นใจทำรายได้ 6 ล้านล้านบาท

ที่สวนสาธารณะแห่งใหม่เมืองสงขลา จ.สงขลา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวบนเวทีดีเบตอนาคตประเทศไทย เปิดเวทีภาคใต้ พบแม่ทัพพรรคการเมือง กับนโยบายกินได้ จัดโดยเครือเนชั่นกรุ๊ป ตอนหนึ่งว่า พรรคภูมิใจไทยเรามีนโยบายพักหนี้ พักดอก 3 ปี เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในครอบครัว พร้อมให้หลักประกันกับผู้สูงอายุวงเงิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องจ่ายเงินประกัน และสามารถกู้เงินมาใช้ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ได้ สำหรับนโยบายด้านการท่องเที่ยว จัดพื้นที่พัฒนา 4 คลัสเตอร์ 
 

“นโยบายด้านการท่องเที่ยวหลังโควิด จะทำให้มีรายได้ 25 เปอร์เซ็นต์ ของจีดีพี หรือทำรายได้กว่า 6 ล้านล้านบาท โดยเราจะสร้างงานบุคคลากรด้านท่องเที่ยวกว่า 10 ล้านตำแหน่ง เมื่อไปถึงจุดนั้น ค่าแรงขั้นต่ำเกินกว่าวันละ 600บาทแน่นอน การจะตอบโจทย์ตรงนั้น ให้รัฐบาลชุดต่อไปวางแผนการพัฒนาดูแลด้านการท่องเที่ยว”