“ดร.พิสิฐ”ติวเข้มผู้สมัคร ส.ส. อีสาน 70 เขต รวมใจสู้เพื่อปชป.

“ดร.พิสิฐ”ติวเข้มผู้สมัคร ส.ส. อีสาน 70 เขต รวมใจสู้เพื่อปชป.

“ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม” ประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ติวเข้มผู้ลงสมัคร ส.ส. อีสาน 70 เขต ร่วมกันรวมใจ ประกาศชัยให้พรรคประชาธิปัตย์

วันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมปัญจะดารา จังหวัดนครราชสีมา ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) บรรยายติวเข้มด้านนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งปี 2566 ให้กับว่าที่ผู้ลงสมัคร ส.ส. ภาคอีสาน กว่า 70 เขต โดยเน้นนโยบาย 8+8 ที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ประกาศนโยบายไว้แล้ว 

ดร.พิสิฐ ได้กล่าวถึงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจที่ขยายตัวช้า การลงทุนต่ำ เงินเฟ้อ การขาดดุลทางการคลัง 

“ดร.พิสิฐ”ติวเข้มผู้สมัคร ส.ส. อีสาน 70 เขต รวมใจสู้เพื่อปชป.

โดยมีสาเหตุที่เป็นเรื่องเรื้อรัง การขาดวินัยทางการเงินการคลัง และผลกระทบจาก COVID - 19 รวมถึงการมีหนี้ของบรรดาข้าราชการและประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง ส่งผลให้รายรับไม่พอรายจ่าย  

โดยได้ให้ความเชื่อมั่นกับว่าที่ผู้ลงสมัครว่านโยบายของพรรคประชาธิปัตย์อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ซึ่งได้ย้ำว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดทำนโยบายแบบปั๊มเงินโดยไม่มีความรับผิดชอบ

จากนั้น ดร.พิสิฐ ได้กล่าวในรายละเอียดของพรรคประชาธิปัตย์ อาทิ นโยบายธนาคารหมู่บ้าน ชุมชนแห่งละ 2 ล้านบ้าน เพื่อยกระดับจากกองทุนหมู่บ้านให้มีสถาบันทางการเงินทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ธนาคารที่ตั้งขึ้นมาดำเนินการอย่างมีเสถียรภาพ มีความยั่งยืนในอนาคต นโยบายปลดล็อก กบข. และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ซื้อบ้านได้ เพื่อให้สมาชิกในกองทุนสามารถจัดหาที่อยู่อาศัย 

รวมถึงการใช้หนี้สินที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ลดภาระของสมาชิกของกองทุน 

นอกจากนี้ ดร.พิสิฐ ได้กล่าวถึงรายละเอียดของนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สมัครได้เข้าใจและเปิดโอกาสให้มีการถามตอบข้อสงสัย เพื่อให้ผู้สมัครสามารถนำนโยบายไปสื่อสารกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในการหาเสียงเลือกตั้งที่จะถึงในครั้งนี้ 

ในตอนท้าย ดร.พิสิฐ ได้กล่าวอวยพรให้ว่าที่ผู้ลงสมัครทุกคนประสบความสำเร็จในการเลือกตั้ง