"บิ๊กตู่" นอยด์ สั่งงานแล้วไม่คืบ ทำบรรยากาศสภากลาโหม อึมครึม

"บิ๊กตู่" นอยด์ สั่งงานแล้วไม่คืบ ทำบรรยากาศสภากลาโหม อึมครึม

"พล.อ.ประยุทธ์" นอยด์ ถกสภากลาโหม ทำบรรยากาศอึมครึม สั่งการแล้วงานไม่คืบ ขอ "ผบ.เหล่าทัพ" ขับเคลื่อนต่อให้สำเร็จ

พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงการประชุมสภากลาโหม  โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เป็นประธานเรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ตามที่ได้มีการออกประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2566 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 รวมทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นั้น

ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เน้นย้ำให้หน่วยงานในกำกับสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรตามแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด รวมทั้งกำชับกำลังพลในสังกัด ให้ปฏิบัติราชการในหน้าที่ด้วยการวางตัวเป็นกลาง ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรอย่างเคร่งครัด


มีรายงานข่าวว่า ในการประชุมสภากลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ มีอาการเนือยๆ นิ่งๆ ไม่ได้หยอกล้อ ผบ.เหล่าทัพ เหมือนที่ผ่านมา จึงทำให้บรรยากาศค่อนข้างอึมครึม

โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่า การทำงานบริหารราชการแผ่นดิน หลายเรื่องใช้เวลาทำมาหลายปี แต่ยังไม่เห็นผล ทั้งๆ ที่สั่งการไปแล้ว แต่ยังไม่คืบหน้า ก็ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนให้สำเร็จต่อไป

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์