อัพเดตล่าสุด! มีแค่ 4 พรรคส่งผู้สมัคร ส.ส.ได้ครบ 77 จังหวัด รับศึกเลือกตั้ง 66

อัพเดตล่าสุด! มีแค่ 4 พรรคส่งผู้สมัคร ส.ส.ได้ครบ 77 จังหวัด รับศึกเลือกตั้ง 66

อัพเดตล่าสุด! พรรคการเมืองส่งผู้สมัคร ส.ส.ลงสมรภูมิศึกเลือกตั้ง 66 มีแค่ 4 พรรค “ปชป.-ภูมิใจไทย-เพื่อไทย-พปชร.” ส่งได้ครบ 77 จังหวัด “รทสช.” ลดเหลือ 75 จังหวัด “ก้าวไกล” 65 จังหวัด “ไทยสร้างไทย” 52 จังหวัด อีก 73 แห่ง ส่งได้น้อยกว่า 35 จังหวัด

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566 มีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปจำนวนจังหวัดที่พรรคการเมืองต่าง ๆ สามารถส่งผู้สมัคร ส.ส. ในการเลือกตั้ง 2556 โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 2566 รวมทั้งหมด 87 พรรค พบว่า พรรคการเมืองที่จัดตั้งสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองได้ครบถ้วน สามารถส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตได้ครบ 77 จังหวัด มีจำนวน 4 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ที่ก่อนหน้านี้เคยส่งผู้สมัคร ส.ส.ได้ครบ 77 จังหวัด ข้อมูลปัจจุบันเหลือส่งได้แค่ 75 จังหวัด ขณะที่พรรคอื่น ๆ เช่น พรรคก้าวไกล ส่งได้ 65 จังหวัด พรรคเศรษฐกิจไทย ส่งได้ 53 จังหวัด พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) ส่งได้ 52 จังหวัด พรรคไทยภักดี ส่งได้ 43 จังหวัด พรรคชาติพัฒนากล้า (ชพก.) ส่งได้ 40 จังหวัด พรรคประชาธิปไตยใหม่ ส่งได้ 38 จังหวัด พรรคโอกาสไทย ส่งได้ 45 จังหวัด พรรคเพื่อชาติ ส่งได้ 36 จังหวัด พรรคพลเมืองไทย ส่งได้ 37 จังหวัด ส่วนพรรคการเมืองอื่น ๆ ที่เหลืออีก 73 แห่ง ส่งได้น้อยกว่า 35 จังหวัด

อย่างไรก็ตามทุกพรรคการเมืองยังคงเร่งจัดตั้งสาขาและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และอาจอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันจัดตั้งสาขาและแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด