"สมชัย" ซัด "ครม." ไม่บริสุทธิ์ใจ ขึ้นเงินเดือน อบต. เหตุใช้รายได้ อบต.จ่าย

"สมชัย" ซัด "ครม." ไม่บริสุทธิ์ใจ ขึ้นเงินเดือน อบต. เหตุใช้รายได้ อบต.จ่าย

"สมชัย" โพสต์ "ครม." ทิ้งทวนขึ้นเงินเดือน อบต. ไม่บริสุทธิ์ใจ หลังกำหนดรายละเอียดให้ใช้รายได้-เงินพัฒนาพื้นที่ จ่ายค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและนโยบาย พรรคเสรีรวมไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค ต่อกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติขึ้นค่าตอบแทน ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมื่อ  14 มีนาคม โดยตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการขึ้นค่าตอบแทนที่ใช้เงินที่เป็นงบประมาณของ อบต. เพราะตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยแก้ไข ระบุให้กำหนดการจ่ายตามระดับรายได้ของ อบต. เช่น รายได้ต่ำสุด ไม่เกิน 10 ล้าน นายก อบต. ได้เงินรวม 25,800 บาท ส.อบต.ได้ 7,080 บาท รายได้สูงสุด เกิน 300 ล้าน นายก อบต. ได้เงินรวม 75,530 บาท ส. อบต. ได้ 19,440 บาท และให้จ่ายค่าตอบแทนใหม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 โดยใช้เงินจาก รายได้ของ อบต.

 

 

"เงินที่ใช้ เป็นเงินของ อบต. เอง รัฐบาลไม่เกี่ยว หมายถึง แทนที่เงินของ อบต. จะเอาไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ ต้อง เอาไปใช้เป็นค่าตอบแทนฝ่ายการเมืองในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เงินพัฒนาพื้นที่ยิ่งน้อยลง หากรัฐบาลจริงใจ อยากให้ค่าตอบแทนขึ้น ควรจัดสรรเงินอุดหนุน อบต. ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นก่อน ดีกว่าให้ อบต.เอาเงินตัวเองมาจ่ายเงินเดือน ทั้งนี้การหาเสียง กับ อบต. อย่าให้ชาวบ้านด่า ยิ่งไม่บริสุทธิ์ใจ ยิ่งเป็นลบ" นายสมชัย ระบุ