“สุดารัตน์” เกทับ “บัตรคนจน” ลั่น ไทยสร้างไทย แจก บัตรเครดิตฯ เข้าถึงเงินด่วน

“สุดารัตน์” เกทับ “บัตรคนจน” ลั่น ไทยสร้างไทย แจก บัตรเครดิตฯ เข้าถึงเงินด่วน

“สุดารัตน์” เผย “ไทยสร้างไทย” มีมาตรการแก้หนี้คนไทย เล็งผุด “กองทุนคนตัวเล็ก” ช่วย SMEs กู้เริ่มต้น 5 พัน - 5 หมื่น ไม่ต้องค้ำ ดอกเบี้ยถูก เมิน “บัตรคนจน” ขอแจก “บัตรเครดิตประชาชน” ให้เข้าถึงเงินด่วน เป็นทุนตั้งตัว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ยัน ไม่สูญเปล่าเหมือนประชารัฐ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมนายการุณ โหสกุล แกนนำพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่ตลาดโกสุมรวมใจ พบปะพ่อค้าแม่ขาย สอบถามถึงการค้าการขายและภาระหนี้สินรวมถึงกำลังซื้อที่หดหายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมีพี่น้องผู้ค้าพี่น้องประชาชนที่เดินจับจ่ายใช้สอยเข้ามาพูดคุยและบอกกล่าวถึงความทุกข์ยาก พร้อมกับรับฟังนโยบายจากคุณหญิงสุดารัตน์ 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยต่อจีดีพี ยังสูงถึงเกือบร้อยละ 90 รายได้พี่น้องประชาชนไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ผู้บริโภคเกือบ 2 ใน 3 ยังมีรายได้ไม่เท่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด โดยเฉพาะกลุ่มคนรายได้น้อย ที่รายได้ฟื้นตัวช้ากว่ากลุ่มคนรายได้สูงดังนั้น พรรคไทยสร้างไทย จึงมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องคนไทย จะมีการพักหนี้และเติมทุนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็ก รายย่อย SMEs และคนตัวเล็ก ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้กลับมาทำมาหากินได้รวดเร็ว และสามารถออกไปแข่งขันได้ โดยจะพักหนี้เป็นเวลา 3 ปี พักดอกเบี้ย เป็นเวลา 2 ปี เพื่อปรับโครงสร้างหนี้

นอกจากนี้ จะมี "กองทุนคนตัวเล็ก" ซึ่งเป็นการมอบเครดิตให้ประชาชนเพื่อใช้ล้างหนี้นอกระบบจะช่วยสร้างพลัง empower และปลดปล่อย liberate คนไทยจากอุปสรรคทางการเงินที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ยิ่งไปกว่านั้น เงินส่วนนี้จะหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้หลายรอบ ไม่สูญเปล่าเหมือนการแจกเงินแบบประชารัฐหรือประชานิยม

สำหรับ เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของกองทุนคนตัวเล็ก จะมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 ต่อเดือน ที่สำคัญคือ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เริ่มต้นกู้ได้ไม่เกิน 5,000 บาท และถ้ารักษาเครดิตได้ดีจะสามารถกู้ได้ถึง 50,000 บาท 

โดยเงินจำนวนนี้ อาจกู้ยืมไปใช้ในยามวิกฤติ กู้ยืมไปใช้ในการตั้งตัว หรือเอาไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจขนาดเล็กของตนเอง คนที่มีประวัติดี มีวินัยใน การชำระหนี้รักษาเครดิตตามระเบียบที่วางไว้ จะได้รับการพิจารณาให้วงเงินที่สูงขึ้น และจะเป็นหลักประกันทางการเงินที่สำคัญสำหรับครอบครัว นอกจากนี้กองทุนดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง 

คุณหญิงสุดารัตน์ ตั้งคำถามว่าการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีคนจนเกิดขึ้นมากมายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงถึง 20 ล้านคน พรรคไทยสร้างไทย ขอประกาศว่า จะไม่แจกบัตรคนจน ขอแจก”บัตรเครดิตประชาชน” เป็น "เงินด่วนประชาชน"เพื่อใช้ล้างหนี้นอกระบบ เป็นทุนตั้งตัวและเป็นหลักประกันทางการเงินตลอดชีวิต มั่นใจช่วยฟื้นเศรษฐกิจชุมชนให้หมุนเวียน ไม่สูญเปล่าเหมือนการแจกเงินแบบประชารัฐ ประชานิยม