"กนก " คาด ยุบสภา20มี.ค. เลือกตั้ง 7 หรือ 14 พ.ค. หวังจุดเปลี่ยนประเทศ แก้ 3 ปัญหา

"กนก " คาด ยุบสภา20มี.ค. เลือกตั้ง 7 หรือ 14 พ.ค. หวังจุดเปลี่ยนประเทศ แก้ 3 ปัญหา

"กนก " คาด ยุบสภา20มี.ค. เลือกตั้ง 7 หรือ 14 พ.ค. หวังเป็นจุดเปลี่ยนประเทศ แก้ 3 ปัญหา ยากจน-ความไม่รู้-แตกแยก เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ พาชาติพ้นจากการติดหล่ม แนะ นักการเมือง สร้างบริบทใหม่ เลิกปลุกปั่น หาเสียงสร้างสรรค์

นายกนก วงษ์ตระหง่าน เลขานุการคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทยพัฒนา ประเมินสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันว่า มีความเป็นไปได้ที่การยุบสภาน่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม และการเลือกตั้งอาจเป็นวันที่ 7 หรือ 14 พฤษภาคม 2566

มีคำถามว่า พรรคการเมืองแต่ละพรรค กำหนดหลักคิดที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างไร เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นโอกาสของประชาชน ประเทศชาติ ไม่ใช่แค่โอกาสในการแสวงหาอำนาจของนักการเมืองเท่านั้น

สิ่งสำคัญที่จะทำให้การเลือกตั้ง เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีขึ้น คือ นักการเมืองควรตกผลึกร่วมกัน ในการเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ เพื่อนำชาติออกจากวังวนแห่งปัญหา เพราะถ้ายังคิด และทำแบบเดิม ก็อย่าหวังว่าจะออกจากปัญหาเดิมได้ โดยมีปัญหาใหญ่ 3 เรื่อง ที่ต้องพาประเทศก้าวข้ามให้ได้ คือ ปัญหาความยากจน ปัญหาความไม่รู้ และปัญหาความขัดแย้งแตกแยก ประเทศไทยต้องการ “วิธีคิดใหม่ วิธีการแก้ปัญหาใหม่” ต่อปัญหาทั้ง 3 นี้ หลังติดหล่มมายาวนาน

นายกนกกล่าวด้วยว่า เรื่องของความยากจน และความไม่รู้ ทางแก้ปัญหาคือกลไกทางการเมืองจะต้องทำให้ประชาชนที่มีปัญหา ได้พบกับคนที่มีความรู้ความสามารถ และคนที่มีอำนาจสามารถจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณเพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เมื่อคน 3 ฝ่ายพบกันและร่วมมือกัน ปัญหาจะแก้ไขได้ ส่วนความขัดแย้งแตกแยก แก้ได้โดยเริ่มจากนักการเมือง ไม่ปลุกปั่น หาเสียงอย่างสร้างสรรค์ ไม่โจมตี ป้ายสี ช่วยกันจรรโลงให้ภาพนักการเมือง กลับมาเป็นที่พึ่ง ที่หวังของประชาชน ยอมรับความเห็นต่าง ไม่กระพือความแตกแยก

“ผมหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเกิดบริบทใหม่ทางสังคม พาประเทศชาติออกจากวังวนเดิม ๆ เดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างเต็มสูบ เพราะเราอยู่ในหลุมดำมานานเกินไปแล้ว และคนที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ คือประชาชน อำนาจที่อยู่ในมือท่านกำหนดอนาคต ชีวิต ปากท้อง ของตัวเองได้ พรรคชาติไทยพัฒนา เราชูนโยบายแก้ปัญหาทั้งสามข้อ คือ ความยากจน ความไม่รู้ และความขัดแย้งแตกแยก ด้วยการเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ ไม่ให้เราต้องจมปลักกับปัญหาเดิม ๆ ปัญหาทั้ง 3 ข้อ จะแก้ได้แค่ไหน ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนว่าจะเลือกการแก้ปัญหาของตน หรือเลือกผลประโยชน์เฉพาะหน้าที่พรรคและผู้สมัครหยิบยื่นให้ สิทธิการเลือกอยู่ที่ตัวท่านแล้วครับ” นายกนก กล่าว