รองโฆษกรัฐบาลย้ำ ผู้กู้ยืม กยศ.แจ้งขอลดหักเงินเหลือ 100 บาท/เดือนได้

รองโฆษกรัฐบาลย้ำ ผู้กู้ยืม กยศ.แจ้งขอลดหักเงินเหลือ 100 บาท/เดือนได้

รองโฆษกรัฐบาล ย้ำ ผู้กู้ยืม กยศ. สามารถแจ้งขอลดการหักเงินเหลือ 100 บาทต่อเดือนได้ ยืนยัน กยศ. ไม่หักโหดตามที่มีการเผยแพร่ข่าว

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนมาอย่างต่อเนื่อง ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้แล้วในหลายด้าน เช่น

 • การปรับปรุงรูปแบบการจ่ายชำระคืน
 • การปรับปรุงลำดับการตัดชำระหนี้
 • การปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
 • การปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้ที่มีปัญหา เพื่อให้ลูกหนี้มีภาระที่ลดลง

นางสาวรัชดา กล่าวถึง กรณีที่มีประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ ข้อความเกี่ยวกับการหักเงินเดือนลูกหนี้ กยศ. พร้อมเอกสารแสดงตัวอย่างโดยระบุว่า กยศ. หักเงินเดือนลูกหนี้อย่างโหด ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ได้ชี้แจงว่า "จากกรณีที่มีหนังสือของกองทุนปรากฏในข่าวนั้น เป็นหนังสือที่กองทุนได้ส่งถึงหน่วยงานนายจ้างเพื่อแจ้งวิธีการคำนวณเงินรายเดือนเพื่อชำระหนี้คืนกองทุนด้วยการหักเงินเดือน ซึ่งตัวเลขที่ระบุในหนังสือเป็นตัวเลขตัวอย่างของผู้กู้ยืมที่มียอดผิดนัดชำระหนี้สูง แต่ในทางปฏิบัติเมื่อผู้กู้ยืมได้รับหนังสือดังกล่าว ผู้กู้ยืมสามารถยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้หรือขอไกล่เกลี่ยกับกองทุนแล้วแต่กรณี และสามารถขอปรับลดจำนวนที่หักเงินเดือน โดยชำระขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือนได้

"รัฐบาลพร้อมดำเนินการช่วยเหลือและให้โอกาสเด็กทุกคน ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้ทุกคน สำหรับผู้กู้ยืมที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ ขอเชิญร่วมงาน "พร้อมใจไกล่เกลี่ย แก้หนี้ครัวเรือน" ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมบังคับคดี และ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงาน และสถาบันการเงินกับลูกหนี้ได้เจรจาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกัน เพื่อช่วยลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล  โดยผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย สามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติได้  โดยกำหนดจัดกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ ชั้น 1 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม (แจ้งวัฒนะ) ตามกำหนดการดังนี้

 • วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 
 • วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566
 • วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 
 • วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 
 • วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566"