"มงคลกิตติ์" ลาออก ส.ส.แล้ว พร้อมลุยเลือกตั้ง -ขอเป็นฝ่ายค้าน

"มงคลกิตติ์" ลาออก ส.ส.แล้ว พร้อมลุยเลือกตั้ง -ขอเป็นฝ่ายค้าน

"มงคลกิตต์" ยื่นหนังสือ ลาออกส.ส. แล้ว พร้อมลุยหาเสียงเลือกตั้ง ประเมินหลังเลือกตั้ง พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้าน เรียกร้อง "รมต." อย่าใช้สวัสดิการของรัฐหาเสียง

        นายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ เข้ายื่นหนังสือลาออกจากตำแหนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ผ่านกลุ่มงานสารบัญของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ  ตามที่ได้ประกาศต่อที่ประชุมสภาฯ 

 

        นายมงคงกิตต์ กล่าวหลังจากยื่นหนังสือลาออก ว่าถือว่าตนทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และขณะนี้ใกล้ยุบสภา จึงจำเป็นต้องลงพื้นที่หาเสียง อย่างไรก็ดีตนขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีที่สังกัดพรรคการเมืองไม่ควรใช้สวัสดิการของรัฐหาเสียง เพราะเป็นการเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่น 

        นายมงคลกิตติ์ กล่าวด้วยว่าหลังการเลือกตั้งตนพร้อมเป็นฝ่ายค้าน เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาล