"วิษณุ" ชี้ หาก "สภาล่ม" วันแรกของการอภิปรายฯ ม.152 ถือว่าจบ

"วิษณุ" ชี้ หาก "สภาล่ม" วันแรกของการอภิปรายฯ ม.152 ถือว่าจบ

"วิษณุ" ชี้ อภิปรายไม่ไว้วางใจทั่วไป ม.152 วันแรก หาก "สภาล่ม" ถือว่าจบแค่นั้น แสดงว่าสมาชิกไม่ติดใจ เมื่อเปิดโอกาสให้ถาม ก็ต้องอยู่ ถ้าไม่อยู่ แปลว่าไม่มีอะไรจะถาม

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามมาตรา 152 ในวันที่ 15-16 ก.พ.นี้ ว่า ทางสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)  จะเป็นผู้เตรียม ข้อมูลต่างๆ แต่เชื่อว่าพอถึงเวลารัฐมนตรี มีความชำนาญจะสามารถตอบได้ แม้มีการเตรียมข้อมูลเรื่องตัวเลข แต่ระหว่างพูดอาจไม่ได้ใช้

เมื่อถามว่า ระหว่างการอภิปรายหากองค์ประชุมไม่ครบทำให้สภาล่มจะเกิดปัญหาอะไรหรือไม่นายวิษณุ กล่าวว่า ถ้าล่มตอนอภิปราย ก็ถือว่าจบการอภิปรายก็แค่นั้น แม้จะล่มในการอภิปรายวันแรกก็ถือว่าจบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาจะนัดกันว่า หากล่มวันแรก ในวันที่ 2 จะมีการอภิปรายต่อหรือไม่ ซึ่งความจริงไม่จำเป็น เพราะตกลงกันแล้วว่าให้อภิปรายในวันที่ 15 -16 ก.พ.นี้ 

นายวิษณุ กล่าวว่า สมมติหากวันที่ 15  ก.พ. อภิปรายไปถึงเวลา 15.00 น. แล้วมีมือดีขอนับองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะให้มาอภิปรายต่อในอีกวันหรืออาจจะเห็นว่าได้มีการอภิปรายกันแล้ว หากองค์ประชุมไม่ครบก็แสดงว่าไม่ติดใจก็ถือว่าจบ เพราะการอภิปรายคือการเปิดโอกาสให้คนที่สงสัยถาม เมื่อจะถามก็ต้องอยู่ ถ้าไม่อยู่ก็แปลว่าไม่มีอะไรจะถาม ไม่เหมือนกับอภิปรายไม่ไว้วางใจ แม้จะล้มก็ต้องให้ครบคนที่ขออภิปราย แต่ครั้งนี้เป็นการอภิปรายทั่วไป ซึ่งไม่รู้ว่าจะอภิปรายใคร เหมือนกับการแถลงนโยบายของรัฐบาล เมื่อแถลงเสร็จก็เปิดให้มีการอภิปราย แต่เมื่ออภิปรายไปสักพักองค์ประชุมก็ล่ม ถือ ว่าจบการแถลงนโยบาย