"สภาล่ม" ล้มโหวตกม.คุมสื่อ ส.ส.โวยกฎหมายล้าหลัง ปิดกั้นความเห็นต่าง

"สภาล่ม"  ล้มโหวตกม.คุมสื่อ ส.ส.โวยกฎหมายล้าหลัง ปิดกั้นความเห็นต่าง

"สภาล่ม" ล้มโหวตร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน ส.ส.โวยกฎหมายล้าหลัง หวังปิดกั้นความเห็นต่าง

 ที่รัฐสภา ในการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีสาระ สำคัญคือ การให้มีสภาผู้ประกอบการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนระดับชาติ ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองของผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งยังรับรองให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีเสรีภาพเสนอข่าว

แต่ต้องไม่ขัดหน้าที่ปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น และยังกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ มวลชนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิเสธการปฏิบัติตามคำสั่งที่มีผลเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อ ไม่ถือว่าขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา แต่การใช้สิทธิต้องคำนึงถึงภารกิจหน่วยงานที่สังกัด เป็นต้น

โดยส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายไปแนวทางเดียวกันไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เพราะวางกฎเกณฑ์ควบคุมการทำหน้าที่สื่อ จำกัดสิทธิเสรีภาพการทำหน้าที่สื่อมวลชน และไม่ผ่านกระบวน การรับฟังความเห็นประชาชนอย่างถี่ถ้วน

อาทิ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า กฎหมายฉบับนี้ตกยุคล้าสมัย เป็นภาพลวงตา ผิดฝาผิดตัว โดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมที่วัดกันยาก เป็นกฎหมายที่ออกมาควบคุมสื่อที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐ ถ้าปล่อยให้กฎหมายนี้ออกไปจะมีการดำเนินการกับสื่อที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐ ควรให้สื่อมีสิทธิเสรีภาพ เสนอข้อมูลหลายด้าน

หลังจากที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายครบถ้วนทุกคนแล้ว กระทั่งเวลา 17.25 น. จึงให้สมาชิกแสดงตนเป็นองค์ประชุม ปรากฏว่า มีผู้แสดงตนเพียง182คน ไม่ครบองค์ประชุม นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จึงสั่งปิดประชุมในเวลา 17.45น. ถือเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาล่มครั้งที่4 ในปี2566