นิพนธ์ ติวเข้มยุทธศาสตร์ 3 สร้าง เวทีเตรียมพร้อมผู้สมัครปชป.ภาคเหนือ 71 เขต

  นิพนธ์ ติวเข้มยุทธศาสตร์ 3 สร้าง เวทีเตรียมพร้อมผู้สมัครปชป.ภาคเหนือ 71 เขต

    นิพนธ์ ติวเข้มยุทธศาสตร์ 3 สร้าง เวทีเตรียมพร้อมผู้สมัครปชป.ภาคเหนือ 71 เขต โว ปชป.คือต้นตำรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์/ผู้อำนวยการเตรียมการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวปิดการสัมมนาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคเหนือ พรรคประชาธิปัตย์
ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ 3 สร้าง สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ เป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเพื่อให้ทุกคนได้เห็นทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่พรรคได้รับฟังกลั่นกรองจนเกิดมาเป็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงตามอาชีพ และสภาพที่ควรจะเป็นในสังคมที่พัฒนา ตลอดจนประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่เริ่มจากเด็กเยาวชนจนถึงผู้สูงอายุเรียกได้ว่าดูคนไทยตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน ขณะเดียวกันในเรื่องการพัฒนาประเทศชาติที่พรรคจะนำเสนอการพัฒนาตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทำให้เป็นประชาธิปไตย

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า พรรคเตรียมเปิดรายละเอียดยุทธศาสตร์สร้างคนต่อ หลังจากที่ได้เปิดยุทธศาสตร์สร้างเงินไปแล้ว 8 นโยบายที่เน้นในเรื่องภาคการเกษตรที่มีครัวเรือนกว่า 10 ล้านครัวเรือน ในภาคการเกษตร สำหรับยุทธศาสตร์สร้างคนนี้พรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นต้นตำรับของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย เพราะทำมาตั้งแต่อดีต และเด่นชัดในสมัยท่านชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ให้นักเรียนดื่มนมฟรีที่โรงเรียน(นมโรงเรียน) อาหารกลางวันที่โรงเรียน กองทุน กยศ. นโยบายเรียนฟรี เป็นต้น

ครั้งนี้พรรคเตรียมเพิ่มเติมในเรื่องดื่มนมฟรี 365 วัน และโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอีกด้วย นี้เป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้นที่อยากให้ผู้สมัครของพรรคที่มาร่วมสัมมนาในวันนี้ ได้นำไปประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนในช่วงลงพื้นที่หาเสียง เพราะพรรคต้องการให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่ายุทธศาสตร์ และนโยบายต่างๆ ที่พรรคนำเสนอมานั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชน ทุกนโยบายที่ประกาศ ทำได้ไว ทำได้จริง

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้กล่าวเปิดสัมมนา และคุณนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานสัมมนา

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์