ศาลอาญา นัดฟังคำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราว ปิดเว็บไซต์กองสลากพลัส 7 ก.พ.นี้

ศาลอาญา นัดฟังคำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราว ปิดเว็บไซต์กองสลากพลัส 7 ก.พ.นี้

"ศาลอาญา" นัดฟังคำสั่งคดี “ดีอีเอส” ขอให้มีคำสั่งระงับการแพร่หลาย ลบข้อมูลของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน กองสลากพลัส รวม 3 รายการ 7 ก.พ.นี้

6 ก.พ.2566 ศาลอาญา นัดไต่สวนคำขอคุ้มครองชั่วคราว ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ผู้ร้อง ยื่นขอให้มีคำสั่งระงับการแพร่หลาย หรือลบข้อมูลของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน กองสลากพลัส รวม 3 รายการ ที่รวบรวมสลากกินแบ่งรัฐบาล ขายเกินราคาและโฆษณาโดยใช้ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

โดยมีนายศุภชัย ทิพย์สิทธิ์ ทนายความในฐานะผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด ผู้รวบรวมสลากกินแบ่งรัฐบาลขายบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน กองสลากพลัส เป็นผู้คัดค้าน 

ซึ่งวันนี้ ผู้ร้อง ทนายผู้คัดค้านมาศาล และศาลไต่สวนพยานฝ่ายผู้ร้องได้ 2 ปากพร้อมยื่นเอกสาร 3 ฉบับประกอบการไต่สวน โดยฝ่ายผู้ร้องแถลงว่ายังมีพยานจะขอไต่สวนอีก 4 ปาก  ส่วนฝ่ายผู้คัดค้านประสงค์จะสืบพยาน 2 ปาก
    ทั้งนี้ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า พยานที่ผู้ร้องนำสืบ 2 ปากนั้นข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวแล้ว เห็นสมควรงดสืบพยานชั้นไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวไว้เท่านี้ โดยให้นัดฟังคำสั่งวันอังคาร ที่ 7 ก.พ.นี้ เวลา 13.30 น.

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์