“รัฐบาล” เผย “กพท.” ไฟเขียว บินในประเทศ โชว์บัตรปชช. ผ่านแอพฯของรัฐได้

“รัฐบาล” เผย “กพท.” ไฟเขียว บินในประเทศ โชว์บัตรปชช. ผ่านแอพฯของรัฐได้

“ไตรศุลี” เผย สำนักงานการบินพลเรือน ไฟเขียว ผู้โดยสารเครื่องบินในประเทศ ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เเสดงตัวตน ผ่านแอพฯ D.DOPA - DLT QR Licence ได้ แต่ ไม่อนุญาตใช้ภาพถ่าย - Captureรูป - ไฟล์ pdf เหตุตรวจสอบแหล่งที่มาไม่ได้ ง่ายต่อการปลอมแปลง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่กรมการปกครองได้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA อย่างเต็มรูปแบบแล้ว โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเลือกลงทะเบียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตนั้น  ขณะนี้หลายหน่วยงานได้อนุญาติให้สามารถใช้บัตรประชาชนดิจิทัลเพื่อติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ ได้ เช่นกรมสรรพกรที่ได้มีการเชื่อมโยงแอปพลิเคชัน D.DOPA กับเว็บไซต์กรมสรรพากร เพื่อเป็นช่องทางยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 90/91/94 ได้

ทางด้านการคมนาคมขนส่งปัจจุบัน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีการอนุญาตให้ประชาชนที่โดยสารเครื่องบิน สามารถแสดงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA เพื่อยืนยันผ่านจุดตรวจค้น และเป็นเอกสารประกอบกับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง(Boarding Pass) ก่อนขึ้นเครื่องได้ด้วย

“รัฐบาล” เผย “กพท.” ไฟเขียว บินในประเทศ โชว์บัตรปชช. ผ่านแอพฯของรัฐได้

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เกณฑ์ของ กพท. ปัจจุบันกำหนดว่า ในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่จะเข้าเขตหวงห้ามพื้นที่ควบคุม หรือ เขตการบินของสนามบิน ผู้โดยสารขาออกเที่ยวบินภายในประเทศสามารถแสดงเอกสารเพื่อแสดงตนก่อนผ่านจุดตรวจค้นได้ 2 รูปแบบ คือ 1. เอกสารระบุตัวตนฉบับจริงที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเเสดงรูปของผู้ถือบัตรเเละเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ 2. เอกสารระบุตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเเสดงผ่านแอปพลิเคชันที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น D.DOPA ซึ่งออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ DLT QR Licence ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแสดงใบขับขี่ดิจิทัล ออกโดย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถใช้เอกสารระบุตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเเสดงผ่านแอปพลิเคชันที่ออกโดย หน่วยงานของรัฐดังกล่าว เป็นเอกสารยืนยันตัวตนพร้อม Boarding pass เพื่อขึ้นอากาศยานได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเขตหวงห้าม พื้นที่ควบคุม หรือเขตการบิน กพท. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพถ่าย หรือ การ Capture ภาพของเอกสารระบุตัวตนตัวจริงหรือภาพถ่ายไฟล์ PDF ในการเเสดงตนได้ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ อีกทั้งยังง่ายต่อการปลอมแปลง