ทอ.แจงปมจัดหมู่บิน F-16 เทิดเกียรติพิธีลอยอังคาร อดีต ผบ.ทอ.

ทอ.แจงปมจัดหมู่บิน F-16 เทิดเกียรติพิธีลอยอังคาร อดีต ผบ.ทอ.

ทอ.แจงภารกิจจัดหมู่บิน F-16 เทิดเกียรติพิธีลอยอังคาร อดีต ผบ.ทอ. ในฐานะเป็นผู้มีคุณูปการในการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสาธารณะ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 กรณีความผิดปกติในการใช้เครื่องบิน แบบ F-16 ของกองทัพอากาศนั้น

พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงถึงการบินดังกล่าว ว่าเป็นการบินทดสอบการปฏิบัติการร่วมในภารกิจการบินลาดตระเวนและแจ้งเตือน ซึ่งการปฏิบัติภารกิจนี้เป็นวงรอบการฝึกเพื่อดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศ เพื่อบูรณาการขีดความสามารถในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

อนึ่ง ในวันดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติภารกิจการบินทดสอบการปฏิบัติการร่วมแล้ว กองทัพอากาศ ได้นำเครื่องบินในหมู่บินดังกล่าว บินผ่านเพื่อเทิดเกียรติในพิธีลอยอังคารของ พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณูปการในการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ 

โดยท่านเป็นผู้ริเริ่มในการจัดหาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์สมรรถนะสูงแบบ F-16 เข้าประจำการในกองทัพอากาศไทย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากองทัพอากาศให้มีความทันสมัย พร้อมรองรับความท้าทายและภัยคุกคามในขณะนั้น ที่เป็นยุคสงครามเย็น โดยการบินดังกล่าวเป็นการกระทำพิธีให้สมเกียรติ สืบเนื่องมาจาก พิธีพระราชทานเพลิงศพของท่าน ทั้งนี้กองทัพอากาศมุ่งมั่นในการพัฒนากองทัพอากาศ ตามวิสัยทัศน์ของ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเพื่อดำรงไว้ซึ่งขีดความสามารถของกองทัพอากาศสืบไป