เกมสภา"บีบยุบสภา" ภท.ฉุนขวางกัญชา ล้มประชุมเอาคืนรัฐบาล-ฝ่ายค้าน

เกมสภา"บีบยุบสภา" ภท.ฉุนขวางกัญชา ล้มประชุมเอาคืนรัฐบาล-ฝ่ายค้าน

เกมสภาป่วน! ล่มองค์ประชุมล่มซ้ำซาก "บีบยุบสภา" ภูมิใจไทยฉุนขวางพ.ร.บ.กัญชา ล้มประชุมเอาคืนพรรคร่วมรัฐบาล-ฝ่ายค้าน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่เป็นประธาน ระหว่างพิจารณาเรื่องด่วน 1. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันที่ 19 ม.ค. 2566 เพื่อให้ที่ประชุมลงมติ

ปรากฎว่า ก่อนอนลงมติ ประธานฯ ตรวจสอบองค์ประชุมมีสมาชิกแสดงตนเพียง 190 คน  จึงได้สั่งปิดการประชุมเวลา 13.45 น.

เกมสภา\"บีบยุบสภา\" ภท.ฉุนขวางกัญชา ล้มประชุมเอาคืนรัฐบาล-ฝ่ายค้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการแสดงตนมีเพียงแต่พรรคเพื่อไทย (พท.) พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ที่อยู่เป็นองค์ประชุม เนื่องจากเตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. …. 

ขณะที่ส.ส.ภูมิใจไทยไม่อยู่ในห้องประชุมทำให้ส.ส.หลายคนประท้วง 

อาทินายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทย ไม่ได้เล่นเกมการเมือง เพราะเรื่องที่คัดค้านมีเพียงแค่ 2 ฉบับคือร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง และร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ  แต่การรักษาองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องควบคุมองค์ประชุมให้ได้ ถ้าบริหารไม่ได้ก็ยุบสภาฯ ไปเลย

จากนั้นนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย แถลงข่าวกรณีที่ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่แสดงตนในการประชุมสภาว่าพรรคได้มีการประชุมและมีความเห็น ซึ่งได้แจ้งต่อวิปรัฐบาลว่า หากปรากฏว่าการประชุมรตั้งแต่เมื่อวานนี้ (1 ก.พ. 66) เป็นต้นมา องค์ประชุมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

เนื่องจาก ส.ส. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส.ส.พรรครัฐบาลไม่อยู่เป็นองค์ประชุมหรืออยู่แล้วไม่แสดงตน เป็นผลให้การพิจารณา พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. .... ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ พรรคฯ จึงมีความจำเป็นต้องแสดงจุดยืน ซึ่งตลอดระยะเวลา 4ปี พรรคฯ ได้ทำหน้าที่อย่างมีเอกภาพ ส.ส.ของพรรคฯ อยู่เป็นองค์ประชุมในการประชุมตลอดมา เกมสภา\"บีบยุบสภา\" ภท.ฉุนขวางกัญชา ล้มประชุมเอาคืนรัฐบาล-ฝ่ายค้าน

อาจมี ส.ส. บางท่านที่ติดภารกิจ อาทิ ส.ส. ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี หรือผู้ที่ป่วยเท่านั้น โดยขณะที่พรรคฯ ทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน แต่ ส.ส. โดยเฉพาะพรรครัฐบาล กลับไม่มีองค์ประชุมที่ครบ

จึงเห็นว่าวิปรัฐบาลไม่สามารถทำงานได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัญหาในการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรในระยะเวลาที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ เฉพาะพรรคร่วมรัฐบาล เช่น พรรคพลังประชารัฐ มีผู้ที่ไม่แสดงตนหรือขาดประชุมถึง 34 คน พรรคประชาธิปัตย์ 18 คน โดยหลายคนได้อภิปรายแต่เมื่อถึงเวลาแสดงตนกลับไม่แสดงตน นั่นคือความไม่มีประสิทธิภาพของวิปรัฐบาล โดยการที่พรรคฯ ไม่แสดงตนในวันนี้เพื่อต้องการให้วิปรัฐบาลได้ทบทวนการทำงาน และคาดหวังว่าการประชุมในสัปดาห์หน้าจะมีองค์ประชุมที่ครบ หากไม่เป็นเช่นนั้นทางพรรคฯ ก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องรักษาองค์ประชุมให้กับรัฐบาล

ทั้งนี้ หากวิปรัฐบาลไม่สามารถทำให้การดำเนินงานด้านนิติบัญญัติเป็นไปด้วยดีก็ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียุบสภาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เลือก ส.ส. เข้ามาใหม่เพื่อทำหน้าที่ต่อไป