กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา เช็กรายละเอียดที่นี่

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา เช็กรายละเอียดที่นี่

กรุงเทพมหานคร ประกาศเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ตำแหน่งไหนบ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละเท่าไหร่ เช็กรายละเอียดที่นี่

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท และตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ก.พ. 66 ภาคเช้าเวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2224 9711

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 22 อัตรา ได้แก่

1. สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  • ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

2. สังกัดส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ

  • ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
  • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

3. สังกัดส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ

  • ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
  • ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
  • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

ผู้สนใจขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 ก.พ. 66 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2612

 

สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักพัฒนาสังคม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) ถนนมิตรไมตรี 3 ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 ก.พ. 66 เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2248 6210