สภาฯตีตกคำร้องฝ่ายค้าน ยื่นฟัน"ศักดิ์สยาม" ชี้ ไม่เข้าข่าย "อำนาจปธ.สภา"

สภาฯตีตกคำร้องฝ่ายค้าน ยื่นฟัน"ศักดิ์สยาม" ชี้ ไม่เข้าข่าย "อำนาจปธ.สภา"

สภาฯส่งหนังสือตอบกลับฝ่ายค้าน ตีตกคำร้อง ชงยื่นศาลฟัน"ศักดิ์สยาม" ปมคุณสมบัติ ชี้ ไม่เข้าข่าย "อำนาจประธานสภา" พร้อมแนะยื่นศาลโดยตรง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา กรณีนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และ ส.ส.สิ้นสุดลง และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากมีพฤติการณ์ละเมิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 ว่าด้วยวิธีพิจารณางบประมาณเมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา 

ล่าสุด สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงนามโดย ว่าที่ ร.ต.ต.อาพันธ์ สุขะนันท์ รองเลขาธิการสภาฯ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสภาฯ ถึง นพ.ชลน่านระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่าน กับคณะ ใช้สิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ร่วมกันเข้าชื่อขอให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และ ส.ส.สิ้นสุดลง และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เนื่องจากท่าน กับคณะ เห็นว่าการกระทำของนายศักดิ์สยาม เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคสอง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ได้นำความกราบเรียนประธานสภาฯ เพื่อโปรดพิจารณาแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่าการตรวจสอบสมาชิกภาพของ ส.ส.สิ้นสุดลงหรือไม่ ย่อมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ประกอบ มาตรา 101 (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (12) และการตรวจสอบความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ย่อมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง

แต่เหตุแห่งการใช้สิทธิร่วมกันเข้าชื่อเสนอคำร้องต่อประธานสภาฯ เพื่อขอให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนั้น เนื่องจากท่าน กับคณะ เห็นว่าการกระทำของนายศักดิ์สยาม เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคสอง ซึ่งไม่ใช่เหตุที่รัฐธรรมนูญตามมาตราดังกล่าวได้กำหนดไว้ อันจะทำให้ประธานสภาฯ สามารถเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้

แต่อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าว ท่าน กับคณะ สามารถเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคสาม

สภาฯตีตกคำร้องฝ่ายค้าน ยื่นฟัน"ศักดิ์สยาม" ชี้ ไม่เข้าข่าย "อำนาจปธ.สภา" สภาฯตีตกคำร้องฝ่ายค้าน ยื่นฟัน"ศักดิ์สยาม" ชี้ ไม่เข้าข่าย "อำนาจปธ.สภา"