"สันติ" ซัด กัญชา กลาง ครม. ทำคนเดือดร้อน หลัง โดนขวางขึ้นเงินเดือน พนง.ยาสูบ

"สันติ" ซัด กัญชา กลาง ครม. ทำคนเดือดร้อน หลัง โดนขวางขึ้นเงินเดือน พนง.ยาสูบ

"จุติ" ขวางลำ ค้านขึ้นเงินเดือน พนักงานยาสูบ กลาง "ครม." เหตุ สิงห์อมควันลด กำไรหด "สันติ" สวน บุหรี่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร กัญชา เสียอีกที่มีปัญหา ลงข่าวทุกวัน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ในวาระที่กระทรวงการคลัง ขอความเห็นชอบให้การยาสูบแห่งประเทศไทย ปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างพนักงานโดยการปรับขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของพนักงาน ตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนระบบ 53 ขั้นนั้น ปรากฏว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แสดงความไม่เห็นด้วยโดยระบุว่า ไม่เห็นด้วยที่จะขึ้นเงินเดือนทั้งที่กำไรไม่ดี เหมือนกำไรลดลง และปัจจุบันคนสูบบุหรี่ลดลง จึงควรที่จะหาพืชทดแทนให้ชาวบ้านปลูก หรือทำผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ซึ่งมีรัฐมนตรีหลายคนเห็นด้วย นำโดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการทำให้นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง โต้แย้งว่า บุหรี่ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร กัญชาเสียอีกที่มีปัญหา ลงข่าวทุกวัน ทำให้คนเดือดร้อน

ขณะที่ในช่วงท้ายการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ได้มีข้อสั่งการตอนหนึ่งว่า โครงการต่างๆ ที่ทำ ขอให้ทำด้วยความโปร่งใส และให้ตรวจสอบด้วย เพราะหลายเรื่องมีข้อร้องเรียนมา และเกรงว่างบกลางเราจะมีปัญหา ต้องมานั่งทบทวนหลายเรื่อง ช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อ ต้องพิจารณาดีๆ 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์