“กลุ่มทะลุวัง” ยื่น 6,514 ชื่อ ร้อง “ประธานศาลฎีกา” ปล่อยผู้ต้องขังคดี 112

“กลุ่มทะลุวัง” ยื่น 6,514 ชื่อ ร้อง “ประธานศาลฎีกา” ปล่อยผู้ต้องขังคดี 112

“กลุ่มทะลุวัง” ยื่น 6,514 รายชื่อร้อง ประธานศาลฎีกาเรียกร้อง 3 ข้อ ปล่อยตัวนักโทษการเมือง-ยกเลิกคดี ม. 112-ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ด้าน 50 คณาจารย์นิติศาสตร์ ส่งจดหมายเปิดผนึกร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่หน้าศาลฎีกา สนามหลวง กลุ่มทะลุวัง นำโดย น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ,นายอนุสรณ์ อุณโณ รองศาสตราจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น.ส.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และนายเอกชัย หงส์กังวาน ทำกิจกรรมเดินทางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไปยังศาลฎีกา เพื่อยื่นหนังสือและรายชื่อที่ประชาชนเข้าร่วมมากกว่า 6,514 รายชื่อ ซึ่งลงชื่อผ่านเว็บไซต์ Change.org แก่ประธานศาลฎีกา สนับสนุน 3 ข้อเรียกร้องของ น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ และ น.ส.อรวรรณ ภู่พงษ์ ผู้ต้องขังในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่ยื่นขอถอนประกันตนเอง
   โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 2.ปล่อยนักโทษทางการเมืองทุกคน 3. พรรคการเมืองออกนโยบายยกเลิก ม.112 และ 116
โดยมี นายธนากร พรวชิราภา หัวหน้าส่วนกฎหมายและระเบียบ สำนักงานประธานศาลฎีกา ในฐานพตัวแทนประธานศาลฎีกา เป็นตัวแทนรับมอบ

“กลุ่มทะลุวัง” ยื่น 6,514 ชื่อ ร้อง “ประธานศาลฎีกา” ปล่อยผู้ต้องขังคดี 112

สำหรับแถลงการณ์ของกลุ่มทะลุวัง ที่นำไปยื่นต่อศาลฎีกาพร้อม 6,514 รายชื่อ มีเนื้อหาความว่า ตามที่ ทานตะวัน ตัวตุลานนท์, อรวรรณ ภู่พงศ์ หรือแบม ได้ถอนการประกันตัว เนื่องจาก เป็นการประกันตัวแบบมีเงื่อนไขที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ศาลอาญา มีคำสั่งคุมขังเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ทั้งสองคนจึงอดอาหารและน้ำ โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อคือ 1.ปล่อยตัวนักโทษการเมือง ทุกคน 2.ปฏิรูปยุติธรรม ศาลเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซง 3. ประกันสิทธิเสรีภาพ ยกเลิกมาตรา 112 ทั้งสองคนปฏิเสธการรักษา มีอาการสาหัส เสี่ยงอันตรายต่อการเสียชีวิต ขณะนี้สาธารณชนได้แสดงออกในการสนับสนุนข้อเรียกร้อง 3 ข้อของตะวันและแบม โดยกลุ่มทะลุวังได้รวบรวมรายชื่อ ประชาชนจํานวน 6,000 คนที่สนับสนุนข้อเรียกร้องสามข้อของตะวันและแบบ ผ่านเว็บไซต์รณรงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change.org) จึงขอเรียกร้องต่อศาลฎีกาดังต่อไปนี้

“กลุ่มทะลุวัง” ยื่น 6,514 ชื่อ ร้อง “ประธานศาลฎีกา” ปล่อยผู้ต้องขังคดี 112


 1.ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทุกคน จากการที่ราษฎร ได้มีการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย แต่รัฐบาลประยุทธ์กลับใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนและใช้มาตรา 112และ116 เป็นเครื่องมือในการจับกุมคุมขัง โดยที่ศาลไม่ให้ประกันตัว หรือให้ประกันตัวแต่มีเงื่อนไขหลายประการที่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน เป็นเหตุให้ทั้งสองคนอดอาหารและน้ำ ดังนั้นจึงขอให้ศาลฎีกาได้ปกป้องสิทธิเสรีภาพของราษฎรด้วยการปล่อยตัวนักโทษการเมือง ทุกคน
  2.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ให้ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนมีความเป็นอิสระ เปิดเผย โปร่งใส เนื่องจากผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนในกระบวนการพิจารณาคดี ไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง เนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาสั่งการอันเป็นการแสดงถึงการแทรกแซงกระบวนการพิจารณาที่ทำให้ขาดความโปร่งใส ไม่เป็นที่ยอมรับต่อสังคม จึงขอให้ศาลฎีกาประกาศโดยชัดแจ้งให้กระบวนการพิจารณาคดีปราศจากการแทรกแซงจากผู้บริหาร และผู้มีอำนาจหน้าที่ส่งผลต่อความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพของราษฎร
   3.ประกันสิทธิเสรีภาพของราษฎร จากการใช้กฎหมายมาตรา 112และ116 อย่างไม่เป็นธรรม ด้วยการยุติการดำเนินคดีที่เกิดจากการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของราษฎร ดำเนินการในการยกเลิกมาตรา 112 และ 116
   นอกจากข้อเรียกร้องที่ได้อ่านเเถลงการณ์ยังมีจดหมายเปิดผนึก 50 คณาจารย์คณะนิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาเรื่อง เรียกร้องให้คืนสิทธิในการได้รับการปล่อยชั่วคราวให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีการเมือง

“กลุ่มทะลุวัง” ยื่น 6,514 ชื่อ ร้อง “ประธานศาลฎีกา” ปล่อยผู้ต้องขังคดี 112