"โกวิทย์"ยันพลังท้องถิ่นไท ไม่ยุบ "รทสช." หวังดันพรรคเล็กทางเลือกใหม่

"โกวิทย์"ยันพลังท้องถิ่นไท ไม่ยุบ "รทสช." หวังดันพรรคเล็กทางเลือกใหม่

"หัวหน้าพลังท้องถิ่นไท" ยืนยัน ไม่รวมกับรวมไทยสร้างชาติ เดินหน้าทำการเมือง แม้เป็นพรรคเล็ก แต่ขอเป็นทางเลือกใหม่ มองหากการเมืองมีบ้านใหญ่ มีนายทุน จะทำให้เกิดเผด็จการในสภา

นายโกวิทย์ พวงงาม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวถึงทิศทางการเมืองพรรคพลังท้องถิ่นไทย ว่า จากมติที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค พรรคจะไม่ไปรวมกับพรรครวมไทยสร้างชาติ เนื่องจากสมาชิกพรรคที่มีถึง 28,000 คน ยังเหนียวแน่นกับพรรค

ส่วนบุคคลไหนที่ต้องการย้ายไปร่วมกับพรรคไหนนั้น พรรคให้สิทธิเสรีภาพ แต่ต้องลาอกจากสมาชิกพรรคก่อน รวมถึงคนที่เตรียมลาออกจากพรรค ไปเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ต้องดูด้วยว่าเขาจะรับหรือไม่

ส่วนการเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคยังมีผู้สมัครเดิมอยู่ และกำลังสรรหาผู้สมัครเพิ่มเติมอยู่ ขณะเดียวกัน ส่วนตัวยังคงเป็นบัญชีรายชื่อของพรรค พร้อมยอมรับว่า พรรคไม่ใช่พรรคการเมืองขนาดใหญ่ ไม่มีทุน ไม่มีบ้านใหญ่ แต่จะเป็นทางเลือกให้กับประชาชน เพื่อปลดล็อกทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง

ทั้งนี้ หากการเมืองยังมีบ้านใหญ่ มีนายทุนใหญ่ หรือปล่อยให้การเมืองยังเป็นแบบนี้ต่อไป จะทำให้เกิดเผด็จการสภา ไม่สามารถปรองดองสมานฉันท์ได้ ดังนั้น ควรเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองขนาดเล็กที่เป็นทางเลือกเข้ามาทำหน้าที่