ก.ตร. ปลด-ไล่ออก ตำรวจทำผิดวินับร้ายแรง ปี 2565 รวม 259 นาย และปีนี้ 9 นาย

ก.ตร. ปลด-ไล่ออก ตำรวจทำผิดวินับร้ายแรง ปี 2565 รวม 259 นาย และปีนี้ 9 นาย

ก.ตร. สรุปตำรวจทำผิดวินับร้ายแรง ปลดออกจากราชการ-ไล่ออกจากราชการ ม.ค.2566 จำนวน 9 นาย ส่วนปี 2565 ยอดรวม 259 นาย

วันที่25ม.ค66 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ .
พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษก ตร  กล่าวว่า การประชุมก.ตร.ในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลของอนุก.ตร.ด้านต่างๆ สำหรับการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในเดือน ม.ค. 2566 มีการไล่ออกจากราชการ 9 ราย ปลดออกจากราชการ 3 ราย 

ส่วนผลสรุปการลงโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปี 2565 เริ่มต้นตั้งแต่เดือนม.ค.- ธ.ค.2565 มีการไล่ออกจากราชการ 201 ราย ปลดออกจากราชการ 58 ราย รวมทั้งสิ้น 259 ราย 

อีกทั้งการประชุมก.ตร.ในครั้งนี้ยังมีประเด็นการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.ขึ้นดำรงเป็น สว.ที่มีอาวุโส 33 เปอร์เซ็นต์ แต่ปรากฎว่ายังมีคุณสมบัติไม่ครบ ก.ตร.จึงต้องเห็นชอบ เพื่อให้ยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตัวในการแต่งตั้ง แต่หลังได้รับการแต่งตั้งจะมีเงื่อนไขให้ รอง สว.ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมด้านการสอบสวน ให้มีคุณภาพ