"ฝ่ายค้าน" ยืนเวลาซักฟอก ฝ่ายค้านต้องได้22ชั่วโมง -ไม่ห่วงเกมล่มประชุม

"ฝ่ายค้าน" ยืนเวลาซักฟอก ฝ่ายค้านต้องได้22ชั่วโมง -ไม่ห่วงเกมล่มประชุม

"ชลน่าน" ไม่เชื่อ "รัฐบาล"ใช้เกมล่มประชุมสกัดซักฟอก หากทำส่อทำผิดรัฐธรรมนูญ ยืนกรานขอเวลาอภิปรายไม่ต่ำกว่า 22 ชั่วโมง

               นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวก่อนการประชุมวิป3ฝ่าย เพื่อหารือถึงกรอบกา รอภิปรายทั่วไปรัฐบาล โดยไม่ลงมติ ตามญัตติที่พรรคฝ่ายค้านร่วมกันเสนอ  ว่า พรรคฝ่ายค้านขอยืนยันเวลาที่จะได้อภิปรายในญัตติดังกล่าว ไม่ต่ำกว่า 22 ชั่วโมง และเริ่มมอภิปรายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ตามวันที่รัฐบาลเสนอ ทั้งนี้ตนเชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลจะไม่ใช้เกมล่มประชุมสภา เพื่อสกัดการอภิปรายดังกล่าว เนื่องจากการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 กำหนดไว้ และฝ่ายค้านฐานะฝ่ายตรวจสอบ ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ ดังนั้นหากมีประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้น อาจถูกมองได้ว่าเป็นการสกัดกั้นการตรวจสอบและส่อขัดรัฐธรรมนูญได้

               “ผมเชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลจะไม่ทำแบบนั้น เพราะรัฐบาลสามารถใช้เวทีของสภาฯ ชี้แจงได้ แต่หากสกัดกั้นการประชุม ฝ่ายค้านจะนำไปอภิปรายนอกสภา บนเวทีปราศรัยหาเสียง ซึ่งรัฐบาลไม่มีโอกาสชี้แจง” นพ.ชลน่าน กล่าว