"วันชัย" ประเมิน "ร่างแก้ รธน." เพื่อไทย ไปไม่ถึงโหวต อาจเจอเกมล่มประชุม

"วันชัย" ประเมิน "ร่างแก้ รธน." เพื่อไทย  ไปไม่ถึงโหวต อาจเจอเกมล่มประชุม

"วันชัย" พร้อมโหวตหนุนร่างแก้ รธน. พรรคเพื่อไทย แต่ประเมินอาจไปไม่ถึงโหวต อาจเจอเกมล่มประชุมสกัด พร้อมชี้เสียง ส.ว.ไม่โหวตให้

          นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ฐานะวิปวุฒิสภา กล่าวถึงการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรคเพื่อไทย ซึ่งเสนอแก้ไขมาตรา 159 ว่าด้วยการเพิ่มตัวเลือกให้รัฐสภาลงมติบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ และยกเลิกมาตรา 272 ตัดอำนาจส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี ว่า ตนยังไม่ทราบในทิศทางของวุฒิสภาต่อการลงมติดังกล่าว แต่ส่วนตัวพร้อมจะลงมติรับหลักการให้ หากที่ประชุมรัฐสภาสามารถพิจารณาวาระดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดีตนไม่มั่นใจว่ารัฐสภาจะสามารถพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ เพราะอาจมีอุบัติเหตุ ทั้ง การแสดงตนเป็นองค์ประชุมที่ไม่ครบตามข้อบังคับประชุมรัฐสภา  

          นายวันชัย กล่าวด้วยว่า หากรัฐสภาสามารถพิจารณาเรื่องดังกล่าว และได้อภิปราย ก่อนการลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ ต้องนับองค์ประชุมก่อนลงมติ ดังนั้นเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณา แต่หากที่ประชุมสามารถลงมติได้ เชื่อจะไม่ผ่าน เพราะเจตนาของการเสนอแก้ไขของพรรคเพื่อไทยคือ การสร้างประเด็นทางการเมือง เนื่องจากเวลาพิจารณาไม่สามารถทำให้เสร็จภายในรัฐสภาสมัยปัจจุบัน อีกทั้งจากการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบที่ผ่านๆ มา ที่ไม่ผ่าน เชื่อว่ารอบนี้ ส.ว.จะลงมติไม่ให้ผ่านเช่นเดียวกัน

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์