"สมคิด​" เชื่อแก้รธน. ของฝ่ายค้าน ไม่ถูกตีรวน-เล่นเกมองค์ประชุม

"สมคิด​" เชื่อแก้รธน. ของฝ่ายค้าน ไม่ถูกตีรวน-เล่นเกมองค์ประชุม

"วิปฯ" วางกรอบอภิปราย ร่างแก้รธน. ฝ่ายละ 2ชั่วโมงครึ่ง คาดใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง "สมคิด" เชื่อ ฝ่ายค้านไม่ถูกตีรวน-เล่นเกมองค์ประชุม

         นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)  เปิดเผยถึงการนัดประชุมรัฐสภา วันที่ 25 มกราคม ว่า มีวาระพิจารณา 2 เรื่อง คือร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน สำหรรับการตรวจประเมินตามมาฐานวิธีการในการผลิตยา ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นร่างพิธีสารฯ ฉบับที่ใช้เวลาพิจารณาไม่นาน ต่อจากนั้นจะเป็นการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ... ซึ่งพรรคเพื่อไทย เสนอให้แก้ไขมาตรา 159 ว่าด้วยการเลือกนายกฯ จากบัญชีของพรรคการเมืองที่สนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ ซึ่งเพิ่มให้บุคคลที่สภาฯ จะเลือกเป็นนายกฯ มาจากส.ส. ได้ และ ยกเลิกมาตรา 272 ว่าด้วยอำนาจ ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯในที่ประชุมรัฐสภา

 

           "เบื้องต้นได้วางกรอบเวลาไว้ฝ่ายละ 2 ชั่วโมง 30 นาที  แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติที่ตกผลึก ดังนั้นต้องหารือร่วมกันอีกครั้ง" นายอรรถกร กล่าว

         ขณะที่นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ฐานะรองประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงกรอบเวลาที่จะใช้อภิปรายวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า จากการพูดคุยกับวิปรัฐบาล และวิปวุฒิสภาเบื้องต้น คาดว่าจะใช้เวลาอภิปรายรวม 5 -6 ชั่วโมงและให้มีการลงมติวาระแรก ไม่เกิน เวลา 17.00 น. ทั้งนี้การลงมติจะใช้วิธีการขานชื่อเป็นรายบุคคล คาดว่าจะแล้วเสร็จ ไม่เกิน 21.00 น. 

        “ผมเชื่อว่าการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่มีปัญหาเรื่ององค์ประชุม และเชื่อว่าจะไม่ถูกตีรวนจากฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายวุฒิสภา เพราะฝั่งวุฒิสภาร้องขอให้การพิจารณาไม่เลิกดึกจนเกินไป ขณะที่เป้าหมายของฝ่ายค้านคือ ต้องการให้ลงมติในวันที่ 25 มกราคม ให้ได้" นายสมคิด กล่าว

 

         นายสมคิด กล่าวด้วยว่าสำหรับการอภิปรายของฝ่ายค้านจะเน้นในสาระสำคัญ เพราะที่ผ่านมาจากการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายครั้ง ได้มีการอภิปรายภาพรวมไปแล้ว เบื้องต้นพรรคเพื่อไทย จะขอเวลาอภิปราย 1 ชั่วโมง จากนั้นจะแบ่งให้กับพรรคคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆ”นายสมคิด กล่าว