"นิด้าโพล" สะท้อนเสียง"ปชช." ไม่เชื่อมั่นการปฏิบัติงานของตำรวจ

"นิด้าโพล" สะท้อนเสียง"ปชช." ไม่เชื่อมั่นการปฏิบัติงานของตำรวจ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความเห็นปชช. ต่อความเชื่อมั่นองค์กรตำรวจ พบ ส่วนใหญ่ เชื่อมั่นระดับต่ำในข่าวที่ตำรวจแถลง ฝันอยากได้ตำรวจมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่น ต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 18-20 มกราคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน จากการสำรวจเมื่อถามถึง        

ความรู้สึกหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมของประชาชน พบว่า  

 • 35.65% ค่อนข้างหวาดกลัว
 • 33.51% หวาดกลัวมาก
 • 17.63% ไม่ค่อยหวาดกลัว
 • 13.21% หวาดกลัวน้อย

 

ประเภทคดีอาชญากรรมที่ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า  

 • 40.46% ระบุว่า คดีอาชญากรรมออนไลน์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ หลอกลวงขายของออนไลน์
 • 24.66% ระบุว่า คดียาเสพติด เช่น ซื้อ ขาย หรือเสพยาเสพติด หลอนจากการเสพยา
 • 15.27% คดีฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
 • 9% คดีฉ้อโกงประชาชน เช่น การหลอกลงทุน การเล่นแชร์
 • 5.42 คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ เช่น ข่มขืน อนาจาร
 • 5.19% คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ รีดเอาทรัพย์

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการนำเสนอข่าวหรือการแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า  

 • 39.01% ไม่ค่อยเชื่อมั่น
 • 26.72% เชื่อมั่นน้อย
 • 25.34% ค่อนข้างเชื่อมั่น
 • 8.93% เชื่อมั่นมาก

 

"นิด้าโพล" สะท้อนเสียง"ปชช." ไม่เชื่อมั่นการปฏิบัติงานของตำรวจ

 

การใช้บริการบนสถานีตำรวจของประชาชนในรอบ 1 ปี พบว่า  

 • 80.23% ระบุว่า ไม่เคยใช้บริการ
 • 19.77% ระบุว่า เคยใช้บริการ

กลุ่มที่ระบุว่าเคยใช้บริการ พบว่า

 • 34.75%  ค่อนข้างพอใจ
 • 22.78% พอใจมาก
 • 22.01% ไม่ค่อยพอใจ
 • 20.46% พอใจน้อย

 

สายงานของตำรวจที่ประชาชนชื่นชอบ พบว่า

 • 29.08% ระบุว่า ด้านการสืบสวนอาชญากรรม เช่น ฝ่ายสืบสวน นอกเครื่องแบบ เสาะหาพยานหลักฐาน จับกุมคนร้าย
 • 27.02% ระบุว่า ด้านการจัดการจราจร
 • 22.06% ระบุว่า ด้านการป้องกัน และปราบปราม เช่น สายตรวจ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ฝากบ้านไว้กับตำรวจ
 • 12.83% ระบุว่า ไม่ชื่นชอบการปฏิบัติงานของตำรวจในสายงานใดเลย
 • 9.01% ระบุว่า ด้านการสอบสวน เช่น รับแจ้งความ รับแจ้งเอกสาร อำนวยความเป็นธรรมในการดำเนินคดี

ลักษณะตำรวจที่ดีในมุมมองของประชาชน พบว่า  

 • 37.18% มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • 25.73% ระบุว่า ทำงานรวดเร็ว เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
 • 17.86 ระบุว่า การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ในการให้บริการประชาชน
 • 11.53% ระบุว่า บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
 • 3.74 ระบุว่า สามารถควบคุมอารมณ์ และการแก้ไขสถานการณ์ได้ดี
 • 2.05 ระบุว่า มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
 • 1.91% ระบุว่า มีบุคลิกภาพ มีความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดี.