ทร. เร่งค้นหาผู้สูญหาย 5 นาย เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ตลอดเทศกาลปีใหม่

ทร. เร่งค้นหาผู้สูญหาย 5 นาย เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ตลอดเทศกาลปีใหม่

โฆษก ทร.  เผย ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายอีก 5 นายที่เหลืออย่างต่อเนื่องตลอดเทศกาลปีใหม่  ย้ำ ผบ.ทร. เร่งรัดดำเนินการด้านสิทธิกำลังพลแก่ครอบครัวกำลังพล

29 ธันวาคม 2565   เวลา 17.00 น.   พลเรือเอก ปกครอง  มนธาตุผลิน  โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ในวันนี้ตลอดทั้งวัน  กำลังทางเรือและอากาศยานยังคงดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือ ในพื้นที่ที่รับมอบหมาย อย่างต่อเนื่องทั้งบนผิวน้ำและใต้แนวน้ำ

นอกจากนั้น ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆของท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ เครือข่ายชาวประมง และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ร่วมค้นหาในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งพร้อมทั้งลาดตระเวนทางเท้าในบริเวณชายหาดโดยปัจจุบันยังไม่มีการพบผู้สูญหายเพิ่ม  

แต่ยังไงก็ตามโฆษกกองทัพเรือยังยืนยันว่ากองทัพเรือก็ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้ที่สูญหายอีก 5 นายต่อไป ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่  

สำหรับในส่วนของสิทธิกำลังพลและการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบนั้น  โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่า พลเรือเอก เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ได้มีความเป็นห่วงครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต  รวมถึงกำลังพลที่ยังคงสูญหาย โดยได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำลังพล  ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ครอบครัวของกำลังพลในด้านต่างๆ อย่างเร่งด่วน 

 สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  (วันที่ 29 ธันวาคม 2565)   เวลา 17.00 น.

     ยอดกำลังพล 105 นาย รอดชีวิต จำนวน 76 นาย  เสียชีวิตรวม 24 นาย   ในจำนวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว 22 นาย และมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือและอยู่ในกระบวนการของการพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล 2 นาย  คงเหลือผู้สูญหายจำนวน 5 นาย 

สำหรับรายชื่อกำลังพลที่เสียชีวิต  ซึ่งสามารถยืนยันตัวบุคคลได้แล้ว จำนวน 22 นาย  ประกอบด้วย

1. ว่าที่เรือเอก  สามารถ แก้วผลึก
2. พันจ่าเอก อัชชา แก้วสุพรรณ์
3.พันจ่าเอก สมเกียรติ หมายชอบ
4.พันจ่าเอก อำนาจ พิมที
5. จ่าเอก จักร์พงศ์ พูลผล
6.จ่าเอก บุญเลิศ  ทองทิพย์ 
7.จ่าเอกชูชัย เชิดชิด 
8. จ่าโท ธวัชชัย สาพิราช
9.จ่าโท สหรัฐ  อีสา 
10.จ่าตรี สถาพร สมเหนือ
11.จ่าตรี นพณัฐ คำวงค์
12.จ่าตรี ศุภกิจ  ทิวาลัย
13. จ่าตรี ศราวุธ นาดี
14.จ่าตรี สิริธิติ  งามทอง
15. พลทหาร อัครเดช โพธิ์บัติ
16. พลทหาร จิราวัฒน์ ธูปหอม
17. พลทหาร สิทธิพงษ์ หงษ์ทอง
18. พลทหาร วรพงษ์ บุญละคร
19.พลทหาร ปรีชา รักษาภักดี 
20. พลทหาร จำลอง แสนแก
21.พันจ่าเอก คุณากร  จริยศ
22.พลทหาร ชลัส อ้อยทอง
 
รายชื่อกำลังพลที่ยังคงสูญหาย รวม 7 นาย  ( มี 2 นายที่อยู่ในระหว่างการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลซึ่งยังไม่ได้ตัดยอดในจำนวนนี้)
 
กำลังพล เรือหลวงสุโขทัย จำนวน 3 นาย
1. ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม
2. จ่าตรี โสภณ วงษ์สนิท
3. พลทหาร ชัยชนะ ช่างวาด

กำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 2 นาย 
1.พันจ่าเอก จิราวัฒน์ เจริญศิลป์
2. พลทหาร ทวีศักดิ์ แซ่เซียว

กำลังพล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 2 นาย
1. จ่าเอก ไพร ร่วมญาติ
2. พลทหาร อับดุลอาซิส มะแอ