"บิ๊กป้อม" ตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ - ศูนย์กีฬาทางน้ำครบวงจร

"บิ๊กป้อม" ตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ - ศูนย์กีฬาทางน้ำครบวงจร

"บิ๊กป้อม" ปรับโครงสร้าง กกท. ตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ เล็งออกแบบสร้างศูนย์กีฬาทางน้ำครบวงจร ย้ำ เน้นความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ผ่านระบบ VTC  

โดยที่ประชุมรับทราบ การใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรอง กกท.ปีงบประมาณ 2566 รายงานการควบคุม และการตรวจสอบภายใน ต่อจากนั้น ได้ร่วมพิจารณา และให้ความเห็นชอบ เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.)

โดยมีสาระสำคัญในการปรับระดับงาน กกท.ส่วนภูมิภาค เพิ่มจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ และเพิ่มเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ รวมทั้งเห็นชอบโครงการออกแบบ และก่อสร้างศูนย์กีฬาทางน้ำครบวงจร  รองรับการบริการประชาชน และการจัดการแข่งขันว่ายน้ำระดับนานาชาติ

โดย พล.อ.ประวิตร ย้ำ การใช้จ่ายงบประมาณ ขอให้เป็นไปตามแผนงาน  โดยให้มีการตรวจสอบ และควบคุมภายในให้ถูกต้อง และโปร่งใส พร้อมทั้งให้ความสำคัญขับเคลื่อนงานตามโครงสร้างใหม่ให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์มากขึ้น สำหรับการออกแบบ และก่อสร้างศูนย์กีฬาทางน้ำ ขอให้ประสานการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง และดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์