"จุรินทร์”ลั่น ปชป.ยึดมั่นอุดมการณ์ซื่อสัตย์ ปลุกทุกฝ่ายหยุดวงจรทุจริต

"จุรินทร์”ลั่น ปชป.ยึดมั่นอุดมการณ์ซื่อสัตย์  ปลุกทุกฝ่ายหยุดวงจรทุจริต

"จุรินทร์" กล่าวผ่านเวที “ฟัง-คิด-ทำ” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ลั่น ปชป.ยึดมั่นอุดมการณ์ซื่อสัตย์สุจริต ปลุกทุกฝ่ายหยุดวงจรทุจริต

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างร่วมกิจกรรม “ฟัง-คิด-ทำ” ที่จัดโดยทีมยุทธศาสตร์ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ที่บริเวณลานกิจกรรมสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี และเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จึงมีการเสวนาในหัวข้อ “ถึงเวลาหยุดคนโกง หยุดงบประมาณรั่วไหล” ตอนหนึ่งว่า ขอบคุณผู้ร่วมเสวนาดังกล่าว ซึ่งมาจากหลายภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล ที่เกิดจากอนุสัญญาสหประชาชาติ ซึ่งเกิดจากความตกลงเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2546 เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยจะเห็นได้ชัดเจนว่าการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเป็นปัญหาเฉพาะสังคมใดสังคมหนึ่ง แต่เป็นปัญหาสากลที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ หลายประเทศ ในหลายภูมิภาคของโลก และประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่ยังมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอยู่

"จุรินทร์”ลั่น ปชป.ยึดมั่นอุดมการณ์ซื่อสัตย์  ปลุกทุกฝ่ายหยุดวงจรทุจริต

 

นี้นายจุรินทร์ ได้สรุปความเห็นส่วนหนึ่งจากผู้เข้าร่วมการเสวนา และพี่น้องชาวกรุงเทพฯ บางส่วนที่ผ่านมาร่วมกิจกรรมกับพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สังคมไทยได้สะท้อนความคิดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างน่าสนใจ และแม้ว่าเป็นความเห็นของพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่ง แต่พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องรับฟัง รวมทั้งผู้ถืออำนาจรัฐ และผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก็ต้องพร้อมที่จะรับฟัง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสากล

สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคการเมืองพรรคหนึ่งของประเทศที่ดำรงชนมาอย่างยาวนาน 76 ปีและกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 77 พวกเราเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และความซื่อสัตย์สุจริตถือเป็นอุดมการณ์สำคัญ 1 ใน 10 ข้อ นับเนื่องมาตั้งแต่มีการก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ขึ้น

นั่นก็คืออุดมการณ์ที่ประกาศว่า “ประชาธิปัตย์ จะดำเนินการเมืองด้วยวิถีบริสุทธิ์ และประชาธิปัตย์จะดำเนินการทางการเมืองบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประชาชน” อุดมการณ์นี้ พรรคได้ยึดมั่นมาโดยตลอดระยะเวลา 76 ปี และจะต้องยึดมั่นต่อๆ ไป ไม่มีวันเสื่อมคลาย  

"จุรินทร์”ลั่น ปชป.ยึดมั่นอุดมการณ์ซื่อสัตย์  ปลุกทุกฝ่ายหยุดวงจรทุจริต

โดยเฉพาะในยุคนี้ เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ต้องตัดสินใจในการเข้าร่วมรัฐบาล เราจึงได้ยื่นเงื่อนไข 3 ข้อ ซึ่งนอกจากต้องรับนโยบายประกันรายได้ของประชาธิปัตย์ไปเป็นนโยบายรัฐบาลแล้ว จะต้องยอมรับเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อนำสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นด้วย

และอีกข้อหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญ และเป็นสิ่งที่ประชาธิปัตย์ยึดมั่นเสมอมา ตลอดระยะเวลาที่นับเนื่องมาตั้งแต่การที่ประชาธิปัตย์มีหัวหน้าพรรคมาแล้ว 7 คน มาจนถึงตนในวันนี้ ไม่มีใครมีปัญหาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์สุจริต

เพราะนี่คือสิ่งที่เรายึดมั่น ยึดถือตลอดมาทั้งอุดมการณ์และวิถีปฏิบัติ เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองที่ชื่อ “ประชาธิปัตย์” จึงถือว่าเราต้องทำหน้าที่พรรคการเมืองในฐานะที่เราเป็นองคาพยพส่วนหนึ่งของสังคมไทย

นายจุรินทร์ กล่าวว่า สาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชัน มีที่มาจากการสมคบคิด และสมคบทำระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพราะถ้าไม่สมคบคิด ไม่สมคบทำ การคอร์รัปชันจะเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นการคอร์รัปชันจึงปรบมือข้างเดียวไม่ดัง และต้องปรบมือร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและคอร์รัปชันก็มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่การคอร์รัปชันเงินงบประมาณแผ่นดินปกติ มาจนถึงบางยุคเกิดการแปรรูปเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย และกลายมาเป็นการคอร์รัปชันรูปแบบใหม่ที่ประเทศไทยเผชิญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนมีการดำเนินคดีเข้าคุกเข้าตารางกันเป็นจำนวนมาก

สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งการจะทำให้เรื่องนี้บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่งโดยลำพังนั้นเป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จได้ และเมื่อมองลึกลงไปที่สำคัญอีกประการคือ การทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้เป็นภัยเฉพาะแต่กับเงินงบประมาณแผ่นดิน และผลประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ในเรื่องการจัดลำดับความน่าเชื่อถือของประเทศด้วย และที่สำคัญซึ่งต้องขีดเส้นใต้ คือ เป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตยของประเทศ เพราะถ้าย้อนกลับไปดูในอดีตจะเห็นได้ว่า การปฏิวัติยึดอำนาจหลายครั้งจะมีการอ้างเหตุมาจากการทุจริตคอร์รัปชันด้วย ดังนั้นคอร์รัปชันจึงไม่ได้เป็นภัยเฉพาะเงินงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตยของประเทศด้วย 

"จุรินทร์”ลั่น ปชป.ยึดมั่นอุดมการณ์ซื่อสัตย์  ปลุกทุกฝ่ายหยุดวงจรทุจริต

“ผมขอเรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันขจัดภัยนี้ให้หมดสิ้นไป อย่าให้การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเครื่องมือในการกวักมือเรียกวงจรอุบาทว์กลับมาสู่ประเทศไทยของเราอีก และพรรคประชาธิปัตย์ ก็พร้อมที่จะร่วมมือกับท่านทั้งหลาย เพื่อเดินหน้าไปสู่การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และพร้อมที่จะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย เป็นส่วนหนึ่งของประเทศ ที่ต้องเดินหน้าไปสู่การยึดมั่นในหลักการของความซื่อสัตย์ สุจริต” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว 

พร้อมกับได้ขอบคุณทุกฝ่ายด้วยความจริงใจที่มาร่วมมือกันแสดงความเห็นเพื่อให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายของการขจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดจากประเทศไทยของเราต่อไป และอย่างน้อยได้มาร่วมกันกระตุ้นเตือนสำนึกของทุกฝ่ายเนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากลในวันนี้