"ชวน" แถลงยอมรับ ลืมแสดงตน วอน รัฐบาล -หัวหน้าพรรค กำชับส.ส.ร่วมประชุม

"ชวน" แถลงยอมรับ ลืมแสดงตน วอน รัฐบาล -หัวหน้าพรรค กำชับส.ส.ร่วมประชุม

"ชวน" ยอมรับ การประชุมสภาฯ วานนี้ ลืมกดบัตรแสดงตน พร้อมบอกองค์ประชุมครบเป็นเรื่องทำได้ยาก ประสาน "วิษณุ" บอกนายกฯ-หัวหน้าพรรคให้กำชับ ส.ส.เข้าประชุม

         นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ แถลงข่าวต่อกรณีที่องค์ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ขาดไป 1 เสียงทำให้ประชุมล่มระหว่างการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.... วาระสอง มาตรา 9/1 โดยยอมรับว่าตนเองลืมกดบัตรแสดงตน ส่วนเหตุการณ์ประชุมล่มที่เกิดขึ้นนั้นตนมองว่าไม่ใช่กรณีที่ ส.ส.โดดประชุม เพื่อลงพื้นที่หาเสียง แต่พบว่ามีส.ส.บางคน ติดภารกิจต่างประเทศ แต่ก็มีสมาชิกบางคนไม่ทราบหายไปไหน ซึ่งมีทุกพรรค

 

 

        นายชวน ยังเรียกร้องให้ ส.ส.เข้าร่วมการประชุมสภาฯ เนื่องจากมีร่างกฎหมายที่จำเป็นและสำคัญต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ เช่น ร่าง พ.ร.บ. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือ ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์  ดังนั้นหากรัฐบาลต้องการให้ร่างกฎหมายผ่านต้องดูแลเรื่ององค์ประชุม เพราะขณะนี้เวลาของสภาฯ เหลืออีกเพียง2 เดือน หากองค์ประชุมไม่ครบจะมีปัญหาได้ 

          "ผมได้ปรึกษานายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย  ในฐานะรัฐบาล ให้ขอเป็นคนกลางประสานพรรครัฐบาลให้หน่อย ขอความร่วมมือร่วมการประชุมสภาฯ เพราะการประชุมสภาเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย แต่กลไกระบบนี้รัฐบาลเสียงข้างมากต้องคุมเสียงให้พิจารณาไปได้ แจ้ง นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแต่ละพรรคแจ้งสมาชิกให้เข้าร่วมประชุม ผมขอความร่วมมือทุกฝ่าย ในการให้ความร่วมมือการประชุม และหัวหน้าพรรคต้องกำชับลูกพรรคด้วย เพราะเวลาเป็นของมีค่า ที่จะใช้ระยะเวลาที่เหลือทำงานด้านกฎหมายให้ประชาชน โดยหวังได้รับความร่วมมือระดับดีกว่าที่ผ่านมา เพราะที่ผ่านมา ยอมรับว่ายากที่จะทำให้องค์ประชุมครบ " นายชวน กล่าว

 

 

        นายชวน กล่าวด้วยว่า ตนส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่จะใช้ในการเลือกตั้ง คือ  ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมืองและ ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง  ส.ส.  ให้นายกฯ แล้ว เมื่อ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา และตามกระบวนการของกฎหมายนายกรัฐมนตรีมีเวลา 5 วัน ก่อนที่จะนำร่างขึ้นสู่กระบวนการประกาศบังคับใช้.