ปชป.ผสมโรง "ล่มสภาฯ” รัฐบาลป่วน ชนวนยุบเร็ว ?

ปชป.ผสมโรง "ล่มสภาฯ”  รัฐบาลป่วน ชนวนยุบเร็ว ?

ปรากฎการณ์ ล่มสภา 3 ครั้ง ใน3สัปดาห์ นอกจากการ เล่นเกมองค์ประชุมของ "ฝ่ายค้าน" แล้ว ยังพบการผสมโรงจาก "ประชาธิปัตย์" สะท้อนถึงเกม "ล่มประชุม" ที่คาดว่าจะหวังผลทางการเมือง-ชิงความได้เปรียบ

         3 สัปดาห์แล้ว ที่ "สภาผู้แทนราษฎร” ไม่ผ่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.... วาระสอง หลังจากมีปัญหา การใช้เสียงข้างมาก “ขอกลับมติ”

 

         หลังโหวตแพ้ “กรรมาธิการฯ” เสียงข้างน้อย เกี่ยวกับขั้นตอนการถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

 

         “ฝ่ายค้าน” ในฐานะผู้ที่เอาชนะเสียงข้างมาก ไม่ยอมรับกับการเสนอของ “ฝ่ายรัฐบาล​“ นำโดย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ผู้เสนอให้โหวตใหม่ จึงไม่ยอมแสดงตนเป็นองค์ประชุม

 

         ทำให้ปรากฎการณ์ “สภาล่ม” เกิดขึ้น 3 ครั้งติด ใน 3 สัปดาห์ ในวาระเรื่องเดียวกัน

ปชป.ผสมโรง "ล่มสภาฯ”  รัฐบาลป่วน ชนวนยุบเร็ว ?

         อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ “ฝั่งวิปรัฐบาล” ไม่ยอมรับต่อกระบวนการ “แก้เกมล่มประชุม” ที่ไร้ประสิทธิภาพ โดย “ชินวรณ์” ฐานะรองประธานวิปรัฐบาล การันตีก่อนการประชุมสภาฯ ว่า "องค์ประชุมจะไม่ล่มอีก”

 

         ทว่าการประชุมที่ล่มเป็นครั้งที่ 24 ของสภาสมัยปัจจุบัน เมื่อ 7 ธันวาคม 2565 ที่มีผู้แสดงตน 236 คน ขาดไปเพียง 1 เสียง พบว่า ส.ส.รัฐบาล “หายตัว-ไม่แสดงตน" รวม 40 คน โดย “ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” หายมากสุด 14 คน 

 

         ขณะที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ แสดงตนซ้ำ 2 ครั้ง ทั้งการขานชื่อและกดบัตรแสดงตน 

 

         “ชวน หลีกภัย” ประธานสภาฯ ฐานะผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ไม่กดบัตรแสดงตน ซึ่งต่างจากการประชุมสภาฯ ที่ผ่านมา ที่ “ชวน” จะร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุมด้วย

 

         เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้สร้างความขัดเคืองและข้องใจในฝั่งของ “วิปรัฐบาล” ต่อการกระทำของ “พรรคประชาธิปัตย์"

 

         ก่อนหน้านี้ เคยมีสมมติฐาน ถึงกระบวนการ “ยื้อร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง” ตามที่ “ภราดร ปริศนานันทกุล" โฆษกพรรคภูมิใจไทย ตั้งข้อสังเกตว่า

 

         “การล่มสภาฯ นั้นมีความผิดปกติ ไม่แน่ใจว่าเป็นความตั้งใจให้สภาล่มติดกัน เพื่อไม่ให้พิจารณาร่างกฎหมายกัญชา ที่บรรจุเป็นเรื่องด่วนหรือไม่"

ปชป.ผสมโรง "ล่มสภาฯ”  รัฐบาลป่วน ชนวนยุบเร็ว ?

         เมื่อเกมล่มประชุมสภาฯ ที่ตั้งต้นจาก “ฝ่ายค้าน” บทสรุป อาจมีการผสมโรงจาก “พรรคประชาธิปัตย์” ก็เป็นได้ ด้วยปัจจัยทางการเมืองการเลือกตั้ง และการต่อสู้ของ “นักการเมืองต่างพรรค" ในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ปักษ์ใต้ ที่เสมือนเป็นกล่องดวงใจของ “จุรินทร์ - ชวน”

 

 

         อย่างไรก็ดี เมื่อประชุมสภาฯ ไปต่อไม่ได้ ล่มซ้ำซาก ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตที่ส่งเป็นสัญญาณว่า การทำงานในสภาฯ ท่าทางจะไปไม่รอด ส.ส.ในสภาฯ ขัดแย้งกันเอง

 

         และความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ไม่เฉพาะฝั่ง “ฝ่ายค้าน” กับ “ฝ่ายรัฐบาล” เท่านั้น แต่ยังลามถึง “ฝ่ายรัฐบาล” ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเบอร์ใหญ่ คือ “พรรคภูมิใจไทย” กับ “พรรคประชาธิปัตย์” อีก

ปชป.ผสมโรง "ล่มสภาฯ”  รัฐบาลป่วน ชนวนยุบเร็ว ?

         เมื่อพิจารณาของวาระที่บรรจุในการประชุมสภาฯ พบว่ามีร่างกฎหมายที่ค้างอยู่จำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ล้วนเป็น ร่างกฎหมายที่ “คณะรัฐมนตรี” เป็นผู้เสนอแทบทั้งสิ้น

 

         แบ่งเป็น ร่างกฎหมายที่รอพิจารณาในวาระสอง และวาระสาม จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ...., ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ... หรือ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ.... ร่าง พ.ร.บ.อาหาร (ฉบับที่...) พ.ศ... ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่...) พ.ศ... ร่างพ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่...) พ.ศ.... 

 

         โดยส่วนใหญ่ เป็นร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอโดย “คณะรัฐมนตรี” เว้นแต่ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ที่รัฐบาลทำประกบการเสนอของ "พรรคก้าวไกล”

 

         นอกจากนั้น ยังมีร่างกฎหมายที่รอการในวาระแรก 12 ฉบับ โดยในจำนวนนี้เป็นร่างกฎหมาย ที่ “ครม.” เสนอ 8 ฉบับ อาทิ ร่างพ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ... ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่...) พ.ศ... ร่างพ.ร.บ.ประกันชีวิต ร่างพ.ร.บ.ยกเลิกพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 ร่างพ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ... ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ...

 

         เป็นร่างกฎหมายที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมอีก 4 ฉบับ ซึ่งล้วนเป็นกฎหมายที่รัฐบาลเสนอ และเป็นฉบับสำคัญ ทั้ง ร่างพ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  ร่างพ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ร่างพ.ร.บ.สถาปนิก

 

         นอกจากนั้น ยังมีร่างกฎหมายที่ ส.ส.เข้าชื่อเสนอ รอพิจารณาในวาระอีก 55 ฉบับ นอกจากนั้น ยังมีผลงานของ “ส.ส.” ส่วนของรายงานที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ 19 ฉบับ และมีญัตติด่วน 8 ญัตติ ญัตติทั่วไป 193 เรื่องที่รอพิจารณา

ปชป.ผสมโรง "ล่มสภาฯ”  รัฐบาลป่วน ชนวนยุบเร็ว ?

         ดังนั้นเหตุการณ์ “ล่มสภาฯ” ที่ผสมโรงจากพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้ ทำให้เกิดคำถามว่า “ประชาธิปัตย์”​ กำลังเล่นเกมอะไร ใช่เกมที่จะเป็นชนวนที่ทำให้ “สภาฯ” ไปต่อไม่ได้ และต้องยุติ ด้วยการ “ยุบสภาฯ” หรือไม่

 

         เพราะหากยุบสภาฯ เร็ว อาจหยุดเลือดที่ไหลออกจาก “พรรคประชาธิปัตย์” และอาจรักษาพื้นที่ของตัวเองไว้ได้ในสมัยเลือกตั้งครั้งหน้า.