ทบ. ปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องต่างชาติ “หลิน หลง” แต่งกายเลียนแบบทหาร

ทบ. ปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องต่างชาติ “หลิน หลง” แต่งกายเลียนแบบทหาร

ทบ. แจง ชาวต่างชาติ “หลิน หลง” เกี่ยวพันกับการกระทำผิดกฎหมาย แต่งกายเลียนแบบ ไม่ใช่เครื่องแบบทหาร เตือน ระมัดระวัง ผิด พรบ.เครื่องแบบทหาร

พล.ต.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ระบุว่า จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ ได้ลงเผยแพร่ข้อมูลชาวต่างชาติ “หลิน หลง” เกี่ยวพันกับการกระทำผิดกฎหมาย พร้อมภาพการแต่งกายด้วยชุดที่คล้ายทหาร 

กองทัพบกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ขอเรียนว่าบุคคลที่ปรากฏในข่าว ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของกองทัพบกแต่อย่างใด และชุดที่สวมใส่ไม่ใช่เครื่องแบบทหาร อย่างไรก็ตามกองทัพบกใคร่ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน สมาคม และบุคคลทั่วไป ระมัดระวังในเรื่องการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประกอบ ที่ดูคล้ายเครื่องแบบทหาร เพราะถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗

ทั้งนี้กองทัพบกจะหารือกับส่วนราชการที่รับผิดชอบการจดทะเบียน อนุญาตจัดตั้ง สมาคมเอกชนต่างๆในเรื่องการกำหนดเครื่องแต่งกายของสมาชิกของสมาคม ให้เกิดความเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด และเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีนำไปแอบอ้างเพื่อประโยชน์โดยมิชอบต่อไป